Wykorzystanie doświadczenia w dziedzinie IT w opiece zdrowotnej


Projektujemy rozwiązania z zakresu IT poprawiające jakość opieki nad pacjentem i ułatwiające zarządzanie informacjami medycznymi w określonych obszarach szpitala lub praktyki klinicznej.