Natychmiastowe wyniki laboratoryjnej jakości w miejscu opieki nad pacjentem


System badania krwi pełnej GEM Premier ChemSTAT oznacza podstawowy panel metaboliczny (BMP), w tym laboratoryjnej jakości badanie kreatyniny, a także Hct, Lac, pH i pCO2, z obliczeniem parametrów nerkowych, eGFR (MDRD) oraz eGFR (CKD-EPI).

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU
 • Szybkie wyniki z zaledwie jednej próbki
  Próbki krwi pełnej żylnej lub tętniczej (heparyna litowa). Wyniki otrzymujemy w ciągu 70 sekund, co umożliwia szybkie podjęcie decyzji klinicznych.
 • Inteligentne zarządzanie jakością (iQM)
  Zautomatyzowane, ciągłe zarządzanie jakością w czasie rzeczywistym zapewnia wyniki o jakości laboratoryjnej i gwarantuje łatwość obsługi w miejscu opieki nad pacjentem.
 • Uniwersalny kartridż typu „wszystko w jednym” (GEM PAK)
  Autonomiczny i niewymagający chłodzenia, co upraszcza pracę w miejscu opieki nad pacjentem.

iQM zapewnia jakość, a GEM PAK oferuje niezwykłą łatwość obsługi

GEM Premier ChemSTAT PAK

iQM zapewnia szybkie wyniki o potwierdzonej jakości dzięki automatycznemu wykrywaniu i naprawie błędów oraz dokumentowaniu wszystkich działań naprawczych. 

Menu i konfiguracja PAKów

ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE GEM PAK DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB


 • Parametry mierzone:        
  Na+, K+, Ca++, Cl, Glu, Crea, BUN,  tCO2, Hct, Lac, pH, pCO2

  Parametry wyliczane:    
  AG, HCO3-(m), współczynnik BUN/Crea, BEecf, BE (B), tHb(c), Ca++(7.4), Osm, eGFR (MDRD)*, eGFR (CKD-EPI)**

 • Objętość próbki:

  150 μL dla pomiaru Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, Hct, Crea, BUN, tCO2, pH, pCO2

  Opcje menu:

  BMP: Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Crea, BUN,  tCO2, Hct

  BMP Plus: Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Crea, BUN,  tCO2, Hct, Lac, pH, pCO2

  *   Dwa wyniki eGFR są podawane przez system, jeżeli znane są: wyniki kreatyniny, wiek, płeć, grupa etniczna: eGFRAA (MDRD) dla Afroamerykanów (AA) oraz eGFR (MDRD) dla nie-AA. 
  **  Dwa wyniki eGFR sa podawane przez system, jeżeli znane są: wyniki kreatyniny, wiek, płeć, grupa etniczna: eGFRAA (CKD-EPI) dla Afroamerykanów (AA) i eGFR (CKD-EPI) dla nie-AA.

  Crea (kreatynina), AG (Luka anionowa), HCO3 (Dwuwęglany), BUN/Crea (Współczynnik BUN/Creatinine ) BEecf (Niedobór zasad w płynie zewnątrzkomórkowym [in vivo]), BE(B) (Niedobór zasad we krwi  [in vitro]), tHb(c) (hemoglobina całkowita wyliczana), Ca++ (7.4) (Ca++ normalizowany do pH 7.4), Osm (Osmolarność), eGFR (szacowany Współczynnik Przesączania Kłębuszkowego), MDRD (Modyfikacja Diety w Chorobach Nerek), CKD-EPI (Przewlekła Choroba Nerek - Współpraca Epidemiologiczna)

  GEM Premier ChemSTAT nie jest dostępny we wszystkich krajach. 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.