Doskonała wydajność dla dokładnego pomiaru DOAC
Bezpośrednie doustne antykoagulanty (DOAC), takie jak dabigatran i rywaroksaban, nie wymagają rutynowego monitorowania. Istnieją jednak przypadki, w których określenie poziomów tych leków może być uzasadnione. Panel testowy HemosIL DOAC zapewnia doskonałą wydajność analityczną w wystandaryzowanym i zwalidowanym rozwiązaniu zautomatyzowanym.