Nasza misja jest podstawą naszej wizji


O naszej misji


Opieka nad pacjentem jest istotą naszych działań.

Dokładnie w tym momencie, na całym świecie, szpitale i medyczne laboratoria diagnostyczne procesują próbki krwi i wykonują oznaczenia  z użyciem naszych odczynników, systemów i rozwiązań zarządzających danymi. Rozumiemy, iż za każdą z tych próbek stoi pacjent, którego leczenie zależy od jakości uzyskiwanych wyników badań.

Dlatego też, w celu tworzenia lepszego standardu opieki nad pacjentem, dążymy by wszystkie nasze wyroby spełniały najwyższe standardy jakości i dajemy z siebie wszystko by nasi klienci mogli polegać na aktualnych i dokładnych informacjach.

Nasza wizja


Naszą wizją jest być pierwszym wyborem klientów, najbardziej zaawansowanych laboratoriów oraz miejsc opieki nad pacjentem na całym świecie: dostarczając najlepsze w swojej klasie rozwiązania do diagnostyki wysokospecjalistycznej. Dzięki innowacyjności, jakości oraz zaangażowaniu wyjątkowych talentów, działamy na rzecz polepszania opieki nad pacjentem oraz podnoszenia wydajności w ochronie zdrowia.

Powering Patient Care


Powiązane z naszą misją motto, Powering Patient Care, zawiera w swojej treści faktyczną wartość produktów, wsparcia i serwisu oraz ich wpływ na opiekę nad pacjentem -  dostarczają informacji oraz są podstawą codziennego podejmowania krytycznych dla procesu leczenia decyzji klinicznych.

Nasze Wartości


Od 55 lat prowadzą nas i nadal będą prowadzić nasze Wartości. Są istotą naszej działalności, stanowią kim jesteśmy, kreślą zasady pracy ze sobą oraz definiują zachowania stojące za naszymi sukcesami.

Uczciwość, pokora, szacunek do ludzi

Realizujemy swoje obietnice. Mówmy to co myślimy i myślimy to co mówimy. Jesteśmy otwarci i bezpośredni, wypełniamy zobowiązania, zgodnie z oczekiwaniami, które wygenerowaliśmy, budując zaufanie i wiarygodność wśród naszych klientów oraz interesariuszy.

SPÓJNOŚĆ

Praca zespołowa wspiera innowacje

Praktykujemy stabilne zarządzanie oraz pracę zespołową, co pozwala nam realizować strategię i wypełniać misję firmy w sposób świadomy. Stale inwestujemy w innowacje, które są katalizatorem wzrostu i sukcesu naszej działalności oraz kluczem w tworzeniu naszej przewagi konkurencyjnej.

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

Jakość i doskonałość zorientowana na klienta

Jesteśmy w pełni zaangażowani w realizację naszej misji i strategicznych planów długoterminowych. Staramy się wykraczać poza oczekiwania stawiane nam przez klientów oraz interesariuszy, angażując się dodatkowo, tak by być zawsze krok do przodu.

ZAPEWNIANIE WYNIKÓW