Panel testowy antykoagulantu tocznia HemosIL (LA)
Wytyczne dotyczące testów LA wymagają stosowania dwóch rodzajów testów: testu z rozcieńczonym jadem żmii Russella (dRVVT) i testu opartego na APTT z aktywatorem krzemionkowym. Tylko IL oferuje oba testy w jednym, w pełni zautomatyzowanym panelu.

Panel testów antyfosfolipidowych HemosIL AcuStar
Uzupełnij Twoje portfolio zautomatyzowanych testów  APS o odczynniki HemosIL AcuStar w systemie testowym ACL AcuStar.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.