Panel testowy antykoagulantu tocznia HemosIL (LA)
Wytyczne dotyczące testów LA wymagają stosowania dwóch rodzajów testów: testu z rozcieńczonym jadem żmii Russella (dRVVT) i testu opartego na APTT z aktywatorem krzemionkowym. Tylko IL oferuje oba testy w jednym, w pełni zautomatyzowanym panelu.

Panel testów antyfosfolipidowych HemosIL AcuStar
Uzupełnij Twoje portfolio zautomatyzowanych testów  APS o odczynniki HemosIL AcuStar w systemie testowym ACL AcuStar.