Testy specjalistyczne tak proste jak rutynowe
Antytrombina (AT)
HemosIL Liquid AT to jedyny gotowy do użycia test AT, który charakteryzuje się zwiększoną stabilnością odczynników i ulepszoną stabilnością na pokładzie. Jest wygodny w użyciu i dostępny w trzech wielkościach zestawów, co umożliwia jego dostosowanie do ilości oznaczeń. 

Homocysteina
Pierwszy w pełni zautomatyzowany test immunoturbidymetryczny do oznaczeń na analizatorach koagulologicznych. Test charakteryzuje się liniowością do 60 µmol/l i jest przeznaczony do użytku z osoczem cytrynianowym. Może być włączony do panelu trombofilii. 

Szlak białka C
Obejmuje oznaczenia  białka C i S, a także chromogenny test (aktywność) białka C - wszystkie testy charakteryzują się doskonałą stabilnością, liniowością i swoistością. Odczynnik Free Protein S charakteryzuje się powinowactwem przeciwciała poliklonalnego i specyficznością przeciwciała monoklonalnego, co zwiększa jego wydajność analityczną. 

Odporność na aktywowane białko C (APC)
Obejmuje test na oporność na APC spowodowaną mutacją czynnika V:Q506, który umożliwia wysoce specyficzne wykrywanie FV Leiden z >99% czułością. Na wyniki testu nie mają wpływu doustne antykoagulanty ani heparyna obecna w próbkach osocza (do 1 U/ml).