Werfen w skrócie


Aktualnie jesteśmy bezpośrednio obecni w 30 krajach oraz ponad 100 terytoriach obsługiwanych przez naszych dystrybutorów.

Jesteśmy światowym liderem w zakresie diagnostyki specjalistycznej, działającym w obszarach hemostazy, diagnostyki stanów ostrych oraz chorób autoimmunizacyjnych. Nasz dział produkcji wyrobów oryginalnych (OEM) umożliwia prowadzenie badań naukowych, opracowywanie oraz wytwarzanie spersonalizowanych testów diagnostycznych i biomateriałów. 

Posiadamy centra naukowo-badawcze oraz produkcyjne ulokowane na terenie USA oraz w Europie. Nasze przychody przekroczyły 2 miliardy EUR oraz zatrudniamy ponad 5000 pracowników.

Raport Roczny


Zapoznaj się i pobierz nasz ostatni Raport Roczny.

Werfen oraz Oddziały Werfen


Informacje o charakterze niefinansowym.

Nasz Kodeks Etyki


Kodeks Etyki Werfen odzwierciedla naszą identyfikację z kanonami uczciwości oraz dążenie do utrzymywania najwyższych standardów etycznych. Stanowi o naszym zachowaniu w relacjach biznesowych i pokazuje wartości, które są wspólne w obrębie naszej Organizacji.

Zrównoważony rozwój


Wierzymy, iż zrównoważony rozwój jest ważny dla ludzi, naszej planety oraz dla naszego dobra.

Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy UN Global Compact oraz zobowiązaliśmy się do działania pozwalającego realizować UN Sustainable Development Goals:

  • Proaktywne podejście do zarządzania operacjami wewnętrznymi oraz łańcuchem dostaw;
  • inicjowanie i prowadzenie korporacyjnych programów odpowiedzialności społecznej;
  • Praktyki sprzyjające integracji oraz zróżnicowaniu;
  • Znajdujące odzwierciedlenie w wyrobach, rozwiązaniach, systemach i usługach, które oferujemy naszym klientom.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju