Szerokie menu odczynników  dostosowane do potrzeb

Odczynniki linii HemosIL do oznaczania PT, zapewniają wystandaryzowaną czułość działania, umożliwiając optymalne monitorowanie doustnej terapii antykoagulacyjnej i ocenę zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. Odczynniki HemosIL do oznaczania APTT umożliwiają optymalne monitorowanie terapeutycznych inhibitorów krzepnięcia i badanie przesiewowe wewnętrznego szlaku krzepnięcia z doskonałą czułością i powtarzalnością między seriami. Ogólny panel przesiewowy obejmuje również testy fibrynogenu w celu oceny ryzyka krwawienia u pacjentów z niewyjaśnionymi przedłużonymi wynikami PT lub APTT.

Spójność, test po teście, dla optymalnej wydajności.