Wystandaryzowane rozwiązanie do oceny zaburzeń krzepnięcia


Ponieważ wszystkie systemy ACL TOP są zoptymalizowane do pracy z kompleksowym panelem odczynników HemosIL, oferują kompletną diagnostykę stanu chorobowego. Bogate menu testów zapewnia elastyczne rozwiązania zarówno w odniesieniu do badań standardowych, jak i specjalistycznych. Te same odczynniki we wszystkich systemach ACL TOP oznaczają faktyczną standaryzację pracy w całym laboratorium.

Kluczowe cechy systemu
 • Standaryzacja
  Wszystkie modele ACL TOP oferują jednakowe: wyniki, odczynniki i materiały eksploatacyjne, funkcje i zastosowania oraz potężne, intuicyjne oprogramowanie.
 • Pełna automatyzacja
  Automatyczna identyfikacja odczynników, automatyczne przeprowadzanie kontroli jakości w regularnych odstępach czasu, ponowna analiza próbek (testy rerun & reflex), badanie paralelizmu czynników krzepnięcia
 • Szybki czas wykonania testu
  Do 360 badań PT na godzinę, badanie PT ze stanu "stand-by" <3 minut, próbki ładowane w dowolnym statywie, w każdej pozycji, w dowolnym czasie, również w trybie pilnym.
 • Nieprzerwane działanie
  Ciągłe ładowanie / wyjmowanie próbek i odczynników z wykorzystaniem statywów, bez żadnych przestojów, ładowanie kuwet i usuwanie odpadów bez konieczności przerwania pracy.
 • Automatyzacja laboratorium
  System ACL TOP 700 LAS jest zgodny z wytycznymi CLSI (AUTO 1-5) w zakresie prawdziwie bezpośredniej aspiracji próbek do analizatora z automatycznej linii ("point of refernce"), kompatybilnej z większością różnych typów linii. Eliminuje to potrzebę uzycia kosztownych i spowalniających pracę interfejsów robotocznych.

Standaryzacja połączona z jakością

Inteligentne testy i znakomita wydajność wszystkich modeli ACL TOP pozwalają uzyskać wysokiej jakości wyniki badania próbek w krótszym czasie, przy minimalnym wkładzie pracy operatora.

ACL TOP 700 system

Dla laboratoriów o wysokim wolumenie wykonywanych badań

Maksymalizuje łatwość obsługi, szybkość i produktywność w każdym środowisku laboratoryjnym. Idealne dla największych laboratoriów wykonujących badania rutynowe lub specjalistyczne.

ACL TOP 700 CTS

Pobieranie próbek z zamkniętej probówki podnosi bezpieczeństwo w laboratoriach wykonujących dużą ilość badań rutynowych lub specjalistycznych

Karta specyfikacji

ACL TOP 700 LAS

Łączy się ze ścieżkami automatyki laboratoryjnej dla maksymalnej elastyczności i skuteczności

Karta specyfikacji

ACL TOP 500 system

Dla laboratoriów o średnim i dużym wolumenie wykonywanych badań

ACL TOP 500 CTS

Wysoce zautomatyzowane, o kompaktowych rozmiarach i z pełną automatyzacją całego procesu. Oferuje bogate menu rutynowych i specjalistycznych testów.

Karta specyfikacji

ACL TOP 300 system

Dla laboratoriów o niskim i średnim wolumenie wykonywanych badań

ACL TOP 300 CTS

Bogactwo funkcji pomimo kompaktowych rozmiarów. Doskonałe uzupełnienie pozostałych modeli z rodziny ACL TOP pozwalające uzyskać w pełni zintegrowane środowisko badań laboratoryjnych.

Karta specyfikacji

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.