Nasze dziedziny kliniczne


Oddziały intensywnej opieki medycznej
Sale operacyjne
Choroby autoimmunizacyjne
Anestezjologia i intensywna terapia
Firma farmaceutyczna
Chirurgia kardiologiczna / Chirurgia naczyniowa
Centrum leczenia hemofilii
Centrum transfuzji
Centrum chorób zakrzepowych i krwotocznych
Oddział położniczy / noworodkowy
Gastroenterologia
Pracownia krzepnięcia krwi
Nefrologia / Dializa
Pulmonologia
Oddział ratunkowy / Centrum urazowe
Reumatologia
Kardiologia interwencyjna
Neurologia interwencyjna