Nasze dziedziny kliniczne


Oddziały intensywnej opieki medycznej

Sale operacyjne

Choroby autoimmunizacyjne

Anestezjologia i intensywna terapia

Firma farmaceutyczna

Chirurgia kardiologiczna / Chirurgia naczyniowa

Centrum leczenia hemofilii

Centrum transfuzji

Centrum chorób zakrzepowych i krwotocznych

Oddział położniczy / noworodkowy

Gastroenterologia

Pracownia krzepnięcia krwi

Nefrologia / Dializa

Pulmonologia

Oddział ratunkowy / Centrum urazowe

Reumatologia

Kardiologia interwencyjna

Neurologia interwencyjna