Innowacja w dziedzinie hemostazy dostępna już teraz


Jesteśmy zaangażowani we wprowadzanie innowacji do diagnostycznych badań hemostazy in vitro zarówno w laboratorium, jak i w miejscu opieki nad pacjentem. Kompleksowa linia naszych produktów obejmuje intuicyjne, niezawodne i inteligentnie działające wyroby. W połączeniu z naszą determinacją do zapewniania klientom wsparcia oznacza to dążenie do spełnienia potrzeb zarówno dużych sieci laboratoriów, jak i małych szpitali.  Werfen oferuje unikalne, wiodące na rynku, analizatory koagulologiczne ACL TOP, automatyczne linie do diagnostyki koagulologicznej HemoCell, testy HemosIL oraz specjalistyczne oprogramowanie zarządzające analizatorami  HemoHub.

Gdy celem  jest poprawa jakości, efektywności i opieki nad pacjentem przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, Werfen zapewni odpowiednie rozwiązanie w zakresie badań hemostazy.

PRODUKT

Rodzina systemów ACL TOP serii 50 stanowi przełom w urządzeniach diagnostycznych hemostazy i oferuje najbardziej zaawansowaną automatykę i zarządzanie jakością testów rutynowych i specjalistycznych. Systemy ACL TOP serii 50 są przeznaczone dla laboratoriów klinicznych o zarówno średniej jak i wysokiej ilości badań, w tym wyposażonych w automatyczne linie diagnostyczne. Wszystkie modele są jednakowo wystandaryzowane i uzyskują znakomitą charakterystykę całego procesu testowania. Zautomatyzowana kontrola przedanalitycznej integralności próbki, zaawansowana jakość i wsparcie akredytacji oraz ulepszony system bezpieczeństwa zapewniają w laboratorium wysoką jakość  i szybkość  otrzymywania wyników.

Rozszerzenie standaryzacji poza fazę analityczną

Thumbnail

PRODUKT

Pierwsze na świecie rozwiązanie w dziedzinie automatyzacji laboratoryjnej opracowane specjalnie do badania hemostazy. Specjalistyczna  linia do diagnostyki koagulologicznej HemoCell jest konfigurowalna i w pełni zautomatyzowana. Łączy w sobie najlepsze w swojej klasie systemy testowe ACT TOP 750 LAS, oprogramowanie zarządzające  HemoHub, odczynniki HemosIL . HemoCell optymalizuje badania, tak aby uzyskać większą efektywność, niższe koszty i lepszą jakość.

Specjalistyczne badania hemostazy połączone z efektywnością automatyki laboratoryjnej

  

PRODUKT


Nasza kompletna linia zautomatyzowanych zestawów odczynnikowych zapewnia niezrównaną jakość i łatwość użycia – dla wiarygodnych wyników i efektywności badań hemostazy. Linia HemosIL zawiera zintegrowane  panele testów pozwalające odpowiednio prowadzić diagnostykę  w różnych stanach choroibowych i wyznaczyć właściwe ścieżki postępowania dla uzyskania dobrych wyników leczenia pacjentów. 

Thumbnail

Odczynniki HemosIL®


Ogólne testy przesiewowe

Monitorowanie bezpośrednich antykoagulantów doustnych (DOAC)

Zespół antyfosfolipidowy

Małopłytkowość indukowana heparyną

Choroba von Willebranda

Fibrynoliza

Trombofilia

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP)

Czynniki krzepnięcia

Kalibratory i materiały kontrolne

Płyny obsługowe

Inne odczynniki

Substraty chromogenne

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.