Poprawa bezpieczeństwa pacjentów, zarządzania jakością i zgodności


GEMweb Plus 500 Custom Connectivity zapewnia konfigurowalną łączność i zautomatyzowane działanie dla uzyskania pełnej kontroli nad pracą analizatorów, operatorów i podglądem danych.

Kluczowe cechy systemu
  • Uproszczenie pracy w miejscu opieki nad pacjentem
    GEMweb Plus 500 Custom Connectivity upraszcza pracę w miejscu opieki nad pacjentem, oferując nowy, łatwy w obsłudze panel sterowania, dostęp do sieci z każdej przeglądarki, zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym, pełen dostęp do konfiguracji analizatora bez przerywania procesu testowania, i pełną, zautomatyzowaną kontrolę pracy operatorów z wielopoziomową autoryzacją i identyfikowalnością użytkowników, działań i kompetencji.
  • Scentralizowany nadzór w miejscu opieki nad pacjentem
    GEMweb Plus 500 Custom Connectivity zapewnia centralizację w miejscu opieki nad pacjentem, oferując pojedynczą, zunifikowaną bazę danych, dającą dostęp do próbek pacjentów i wyników historycznych oraz połączoną z danymi iQM w systemach GEM Premier 3500 i 4000 oraz iQM2 w systemie GEM Premier 5000, otwartą łączność, również z analizatorami innych producentów, a także możliwość konfiguracji różnych typów połączeń, w tym z elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR), systemem informacji o przyjęciach, wypisach i transferach pacjentów (ADT).

Prostsze zarządzanie i uzyskiwanie zgodności

GEMweb Plus

* Łączność nie jest jeszcze dostępna.               ꭞ   Nie we wszystkich krajach.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.