Konfigurowane rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy, administrowania kontrolą jakości i monitorowania wartości krytycznych


HemoHub łączy wszystkie systemy testowania ACL, pozwalając użytkownikom centralnie śledzić krytyczne wyniki i stan analizatora w czasie rzeczywistym, zarządzać kontrolą jakości analizatora, wspierać podejmowanie decyzji klinicznych oraz optymalizować działanie. Stanowi ułatwienie w procesie akredytacji.  

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU
  • Niezawodność zarządzania
    Z poziomu jednego centralnego interfejsu użytkownik może zarządzać licznymi połączonymi w sieć lokacjami. System jest skalowalny i umożliwia obsługę nieograniczonej ilości kart pacjenta oraz podłączonych analizatorów. Dzięki panelowi sterowania konfigurowanemu w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) HemoHub oferuje ponad 100 konfigurowalnych formatów raportów statystycznych.
  • Zoptymalizowany przepływ pracy
    HemoHub jest wyposażony w prostą funkcję „rerun and reflex” (powtórnych testów kontrolnych), funkcję oznaczania próbek wymagających uwagi oraz uproszczony rejestr-bank próbek. Pozwala użytkownikowi na porównywanie wyników kontroli jakości analizatorów, a także wewnętrznej kontroli jakości, aby skutecznie zarządzać pracą laboratorium.
  • Wysoka jakość wyników
    HemoHub oferuje zarządzanie kontrolą jakości z jednego centralnego miejsca, łatwy dostęp do historii wyników pacjenta oraz reguł konfigurowanych na podstawie parametrów pacjenta. System pozwala zapewnić wysoką jakość wyników badań. Ponadto, zintegrowane wsparcie akredytacji pomaga w uzyskaniu zgodności.

Standaryzuje i optymalizuje badanie hemostazy w różnych systemach i sieciach

HemoHub Intelligent Data Manager Diagram

Nie ma ograniczenia liczby podłączonych analizatorów.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.