Systemy badań laboratoryjnych


Odczynniki HemosIL®


Ogólne testy przesiewowe

Monitorowanie bezpośrednich antykoagulantów doustnych (DOAC)

Zespół antyfosfolipidowy

Małopłytkowość indukowana heparyną

Choroba von Willebranda

Fibrynoliza

Trombofilia

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP)

Czynniki krzepnięcia

Kalibratory i materiały kontrolne

Płyny obsługowe

Inne odczynniki

Substraty chromogenne

Badania hemostazy z krwi pełnej


Badania hemostazy z krwi pełnej