Definiujemy na nowo diagnostykę oraz przyszłość w opiece nad pacjentem z chorobą autoimmunizacyjną


Budujemy partnerskie relacje z czołowymi ośrodkami naukowymi i profesjonalistami laboratoryjnymi, pozwala nam to regularnie wprowadzać przełomowe rozwiązania. Każde z nich, ponosząc jakość i wydajność działań, pomaga poprawiać opiekę milionów pacjentów z chorobami autoimmunizacyjnymi.

Systemy

BIO-FLASH®


W pełni zautomatyzowany analizator chemiluminescencyjny swobodnego dostępu, spełniający potrzeby każdego laboratorium, wykonującego oznaczenia z zakresu diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych. Zapewnia wyższą wydajność toku pracy, wiodącą na rynku łatwość obsługi oraz lepszy profil właściwości testów w porównaniu z dostępnymi na rynku systemami enzymatycznymi. Możliwość przechowywania odczynników na pokładzie analizatora oraz zapisane w pamięci wzorcowe krzywe kalibracyjne sprawiają, iż BIO-FLASH jest rozwiązaniem efektywnym przy wykonywaniu nawet najbardziej specjalistycznych testów autoimmunizacyjnych.

Thumbnail

Systemy

Rodzina QUANTA-Lyser®


Elastyczne i skuteczne urządzenia do pracy technikami IFA i EIA.

Systemy


Thumbnail

BIO-­FLASH®

Thumbnail

NOVA View®

Thumbnail

Rodzina analizatorów QUANTA-Lyser®

Thumbnail

QUANTA-Lyser® 3000

Thumbnail

QUANTA-Lyser® 2

Rozwiązania IT


Thumbnail

QUANTA Link®

Odczynniki


QUANTA Flash

QUANTA Lite

NOVA Lite