Szerokie spektrum, prostota i wydajność
Osocza deficytowe czynników, obejmujących całą kaskadę krzepnięcia, są używane w połączeniu z wybranym odczynnikiem PT i APTT do oznaczania swoistej aktywności danego czynnika w osoczu cytrynianowym w systemach ACL TOP. Linia obejmuje pełną gamę osoczy z niedoborem poszczególnych czynników, uzyskanym immunosupresją,  z aktywnością resztkową < 1%. Osocza deficytowe są stabilne  aż 24-godziny  na pokładzie analizatora, co minimalizuje ich niewykorzystanie. Zestaw do oznaczania  antygenu czynnika  FXIII jest płynny i w pełni zautomatyzowany, co zapewnia wygodę w porównaniu z manualną i mniej specyficzną metodą rozpuszczania skrzepu.