Aparaty

NOVA View®


NOVA View to w pełni zautomatyzowany mikroskop IFA, połączony z inteligentnym, cyfrowym systemem obrazowania, który odczytuje i archiwizuje obrazy szkiełek z badanymi wykonanymi techniką immunofluorescencji.

Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej do odczytu i archiwizacji obrazów, NOVA View tworzy nowy paradygmat automatyzacji analizy szkiełek IFA.

Wykonaj pewny krok w przyszłość i wraz z NOVA View, przenieś się w świat cyfryzacji oznaczeń metodą IFA.

Cyfryzacja IFA - wspomagana interpretacja obrazu i poprawa toku pracy.


Analizator NOVA View wykorzystuje cyfrową technologię IFA na etapie zbierania i prezentacji obrazów cyfrowych do analizy. Pomaga ograniczać błędy transkrypcji, które mogą występować podczas pracy metodami manualnymi. Wyznaczenie miana końcowego z wykorzystaniem pojedynczego dołka wyjściowego, pozwala oszczędzić czas i minimalizuje liczbę dołków substratowych, koniecznych do wykonania badania.

Kluczowe cechy systemu
 • Pomoc dla laboratorium na każdym etapie
  Gwarantuje pozytywną identyfikację pacjenta, zapewniając identyfikowalność próbek w trakcie całego procesu wykonywania oznaczeń oraz interpretacji, pomaga w zachowaniu poprawności raportowanych wyników badań.
 • Usprawnienie procesu laboratoryjnego
  Funkcja SWT, czyli wyznaczenie miana końcowego z wykorzystaniem pojedynczego dołka wyjściowego, pomaga ograniczyć nakłady pracy przy testach IFA i obniżyć koszty materiałowe.
 • Skrócenie czasu bezpośredniej obsługi
  Automatycznie ustawiana ostrość, odczyt i rejestracja obrazu szkiełek z komórkami barwionymi immunofluorescencyjnie, pomagają podnieść produktywność, skracając czas przeznaczony na obsługę ręczną.
 • Lepsza standaryzacja
  Wbudowany cyfrowy system obrazowania pomaga w standaryzacji analizy szkiełek IFA i może pomóc zmaksymalizować precyzję ich klasyfikowania. NOVA View zapewnia bardziej obiektywne wyniki testów IFA.
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.