Kompleksowe i proste wykrywanie zaburzeń fibrynolitycznych
W pełni zautomatyzowany i łatwy w użyciu panel testów fibrynolizy HemosIL zawiera płynny, gotowy do użycia test FDP* z innowacyjnym systemem minimalizującym interferencję ze strony fibrynogenu, test plazminogenu i test inhibitora plazminogenu, zdolne do wykrywania homozygotycznego niedoboru inhibitora plazminy.

*Bez dopuszczenia 510(k).  Dostępny w wybranych krajach.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.