Kompleksowe i proste wykrywanie zaburzeń fibrynolitycznych
W pełni zautomatyzowany i łatwy w użyciu panel testów fibrynolizy HemosIL zawiera płynny, gotowy do użycia test FDP* z innowacyjnym systemem minimalizującym interferencję ze strony fibrynogenu, test plazminogenu i test inhibitora plazminogenu, zdolne do wykrywania homozygotycznego niedoboru inhibitora plazminy.

*Bez dopuszczenia 510(k).  Dostępny w wybranych krajach.