Wspomaga terapię pacjenta podczas całego pobytu w szpitalu


System VerifyNow to łatwe w obsłudze, szybkie i sprawdzone rozwiązanie do oceny reaktywności płytek krwi w odpowiedzi na leki przeciwpłytkowe, takie jak aspiryna i klopidogrel. Badanie pozwala zmierzyć skuteczność terapii przeciwpłytkowej przed wypisaniem ze szpitala, upewnić się w kwestii odpowiedzi pacjenta na leki generyczne, zidentyfikować pacjentów zagrożonych wystąpieniem krwotoku lub poważnego zdarzenia kardiologicznego w wyniku terapii przeciwpłytkowej oraz stwierdzić niestosowanie się pacjenta do zaleceń terapeutycznych. Może pomóc skrócić czas pozostawania pacjenta bez leczenia przeciwpłytkowego, ograniczyć standardowo zlecane badania płytek krwi przed zabiegiem, skrócić czas hospitalizacji przed zabiegiem i zredukować liczbę pobytów 30-dniowych. 

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU
  • Optymalizacja wyników leczenia pacjenta
    VerifyNow Aspirin Test mierzy odpowiedź płytek krwi pacjenta na aspirynę, podczas gdy VerifyNow PRUTest* pomaga ocenić odpowiedź pacjenta na terapię przeciwpłytkową. Badanie VerifyNow może określić efekt terapii przeciwpłytkowej przed wypisem ze szpitala, upewnić o właściwej odpowiedzi na podawany lek, zidentyfikować ryzyko krwawienia, zdarzeń zakrzepowych lub poważnych powikłań kardiologicznych związanych z leczeniem, a także ujawnić brak stosowania się do zaleceń lekarskich.
  • Dokładność
    System korzysta z agregometrii optycznej opartej na pomiarze transmisji światła widzialnego (LTA), która nie wymaga obsługi ręcznej, eliminując różnice w analizie próbek. Technologia stanowiąca złoty standard dla rozwoju farmakoterapii.
  • Prosta integracja
    Łatwość stosowania, bez pipetowania lub przygotowania próbki do analizy, co zmniejsza ryzyko związane z błędami w fazie przedanalitycznej. Cały proces „od próbki do wyniku” odbywa się w całkowicie samodzielnym systemie testowania jednorazowego użytku, co sprawia, że VerifyNow jest idealny do stosowania zarówno w miejscu opieki nad pacjentem, jak i w laboratorium.

Aktywowana płytka krwi

Activated Platelet - Specific Drug-Receptor Site Activation

VerifyNow Aspirin Test (badanie z użyciem aspiryny)

Pomaga ocenić, w jaki sposób aspiryna wpływa na płytki krwi, co umożliwia szybkie podejmowanie świadomych decyzji klinicznych.

VerifyNow PRUTest (badanie PRU)

Mierzy poziom blokady receptora P2Y12, aby pomóc określić odpowiedź pacjenta na terapię przeciwpłytkową z użyciem takich leków, jak klopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient) i tikagrelor (Brilinta).

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.