Diagnostyka TTP „na żądanie” dla szybkich, świadomych decyzji klinicznych

Test aktywności HemosIL AcuStar ADAMTS13 jest jedynym zautomatyzowanym testem „na żądanie”,  pomagającym w diagnostyce i monitorowaniu leczenia TTP, z doskonałą czułością analityczną technologii chemiluminescencyjnej.

Szybkie oznaczenie - pierwsze wyniki po około 30 minutach