Po prostu kompletna linia testów
Wszystkie testy czynnika von Willebranda (VWF) są w pełni zautomatyzowane, z krótkim czasem oczekiwania na wynik (<12 minut), doskonałą stabilnością na pokładzie i korelacją z istniejącymi metodami. Panel zapewnia wykrywanie aktywności, antygenu i niedoboru czynnika w celu pełnej diagnostyki VWD. Panele testowe dostępne są dla systemów ACL TOP, a także systemów ACL AcuStar.