Najbogatsze portfolio płynnych, gotowych do użycia testów, zapewniające jakość i wydajność


Oferujemy więcej płynnych, gotowych do użycia odczynników do badań hemostazy niż jakikolwiek inny producent. Typowe laboratorium może zaspokoić 91% swoich potrzeb w zakresie badań hemostazy, używając płynnych, gotowych do użycia testów HemosIL, w tym PT, APTT, D-dimery i badanie antytrombiny. Wyeliminowanie czasu rekonstytuowania, inkubacji i konieczności wielokrotnego ręcznego pipetowania prowadzi do zwiększenia wydajności i usprawnienia opieki nad pacjentem. Testy HemosIL są użyteczne w diagnostyce i leczeniu pacjentów z różnymi zaburzeniami krzepniecia -  od trombocytopenii wywołanej heparyną i zespołu antyfosfolipidowego do choroby von Willebranda, trombofilii i innych.   

 • Ogólne badania przesiewowe i monitorowanie terapii przeciwzakrzepowej
  • PT
   • RecombiPlasTin® 2G
   • ReadiPlasTin®
  • APTT
   • Synth ASil®
   • SynthAFax®
   • APTT-SP
  • Fibrynogen met. Claussa
   • Fib-C
   • Q F A Trombina
  • UF/LMW Heparyna
   • Płynny Anty-Xa (1-etapowy)
   • Heparyna (2-etapowy)
  • DOAC
   • Dabigatran (DTI)*
   • Rywaroksaban (płynny Anty-Xa)*
   • Apiksaban (płynny Anty-Xa)
  • Inne
   • Czas trombinowy
   • INR Walidacja
   • ISI Kalibracja
 • D-dimery
  • D-Dimer HS 500
  • D-Dimer 500*
  • D-Dimer HS
  • D-Dimer
  • D-Dimer HS 2000*
  • AcuStar D-Dimer
 • Zespół antyfosfolipidowy
  • SCT - test krzepnieciowy z zastosowaniem aktywatora – krzemionki
  • dRWT przesiewowe
  • dRWT potwierdzające
  • AcuStar aCL IgG
  • AcuStar aCL IgM
  • AcuStar aβ2GPI IgG
  • AcuStar aβ2GPI IgM
  • AcuStar  aβ2GPI Domena 1*
 • Trombocytopenia wywołana heparyną
  • AcuStar HIT-IgG(PF4-H)
 • Choroba von Willebranda
  • VWF Antygen
  • VWF Aktywność
  • VWF Aktywność (met. z kofaktorem rystocetyny)
  • AcuStar VWF Antygen*
  • AcuStar VWF Aktywnośc (met. z kofaktorem rystocetyny)*
  • AcuStar VWF CB*
 • Tworzenie i degradacja fibryny
  • FDP*
  • Plazminogen
  • Inhibitor plazminy
 • Trombofilia
  • Antytrombina
  • Białko C (met. chromogenna)
  • Białko C (met. krzepnięciowa)
  • Wolne białko S (antygen)
  • Aktywność białka S (met.krzepnięcioiwa)
  • FV Leiden (APC-R V)
  • Homocysteina
 • Czynniki krzepnięcia
  • Czynniki drogi wewnątrzpochodnej
  • Czynniki drogi zewnątrzpochodnej
  • Antygen czynnika XIII 
 • Format płynny, gotowy do użycia
 • * Bez zatwierdzenia zgodnie z 510(k); dostępny nie we wszystkich krajach

Szerokie menu odczynników  dostosowane do potrzeb

Odczynniki linii HemosIL do oznaczania PT, zapewniają wystandaryzowaną czułość działania, umożliwiając optymalne monitorowanie doustnej terapii antykoagulacyjnej i ocenę zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. Odczynniki HemosIL do oznaczania APTT umożliwiają optymalne monitorowanie terapeutycznych inhibitorów krzepnięcia i badanie przesiewowe wewnętrznego szlaku krzepnięcia z doskonałą czułością i powtarzalnością między seriami. Ogólny panel przesiewowy obejmuje również testy fibrynogenu w celu oceny ryzyka krwawienia u pacjentów z niewyjaśnionymi przedłużonymi wynikami PT lub APTT.

Spójność, test po teście, dla optymalnej wydajności.

Opis produktu linii Hemosil

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Doskonała wydajność dla dokładnego pomiaru DOAC
Bezpośrednie doustne antykoagulanty (DOAC), takie jak dabigatran i rywaroksaban, nie wymagają rutynowego monitorowania. Istnieją jednak przypadki, w których określenie poziomów tych leków może być uzasadnione. Panel testowy HemosIL DOAC zapewnia doskonałą wydajność analityczną w wystandaryzowanym i zwalidowanym rozwiązaniu zautomatyzowanym.

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

W pełni zautomatyzowane testy do szybkiego wykluczenia ŻChZZ
Testy HemosIL D-Dimer są zwalidowane klinicznie jeśli chodzi o  wartości odcięcia dla wykluczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ),  zarówno zatorowości płucnej (ZP), jak i zakrzepicy żył głębokich (DVT), w połączeniu z przed testową oceną prawdopodobieństwa klinicznego. Ich użycie może zmniejszyć potrzebę kosztownych i inwazyjnych badań obrazowych, typowych w diagnostyce ŻChZZ. Testy HemosIL D-Dimer dają wiarygodne wyniki w ciągu kilku minut, są wysoce specyficzne i w pełni zautomatyzowane w systemach testowych ACL, optymalizując wydajność pracy w laboratorium.

Opis produktu linii Hemosil

D-Dimer HS 500 Controls (Liquid)

0022550030

D-Dimer HS 500 Controls (Liquid)*

0020013100

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Panel testowy antykoagulantu tocznia HemosIL (LA)
Wytyczne dotyczące testów LA wymagają stosowania dwóch rodzajów testów: testu z rozcieńczonym jadem żmii Russella (dRVVT) i testu opartego na APTT z aktywatorem krzemionkowym. Tylko IL oferuje oba testy w jednym, w pełni zautomatyzowanym panelu.

Panel testów antyfosfolipidowych HemosIL AcuStar
Uzupełnij Twoje portfolio zautomatyzowanych testów  APS o odczynniki HemosIL AcuStar w systemie testowym ACL AcuStar.

Opis produktu linii Hemosil

AcuStar Anti-Cardiolipin Controls IgG **

009802104

AcuStar Anti-Cardiolipin Controls IgM **

009802108

AcuStar Anti-Cardiolipin IgG **

009802004

AcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgG **

009802012

AcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgG Controls**

009802112

AcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgM **

009802016

AcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgM Controls **

009802116

AcuStar Anticardiolipin IgM **

009802008

AcuStar Multi-Ab Controls [*] [**]

0009800003

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Oznaczenia HIT w kilka minut
Pierwsze w pełni zautomatyzowane testy „na żądanie” do wykrywania przeciwciał HIT w systemach hemostazy. 
Proste, w pełni zautomatyzowane i gotowe do użycia wyniki są dostępne w ciągu kilku minut i mogą być dostępne „na żądanie” 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Test wykrywa przeciwciała przeciwko czynnikowi płytkowemu 4-heparyny (anty-PF4-H), zapewniając doskonałość analityczną zgodną z metodami ELISA. Oznaczenie zmniejsza czas i koszty personelu oraz usprawnia podejmowanie decyzji dotyczących leczenia pacjentów. Testy są dostępne dla systemów ACL TOP, a także systemów ACL AcuStar.*
Rozwiązanie „na żądanie” , które oszczędza więcej niż czas. 

*AcuStar HIT-IgG nie posiada dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.

Opis produktu linii Hemosil

AcuStar HIT-Ab(PF4-H) [*] [**]

009802032

AcuStar HIT-Controls [*] [**]

009802122

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Po prostu kompletna linia testów
Wszystkie testy czynnika von Willebranda (VWF) są w pełni zautomatyzowane, z krótkim czasem oczekiwania na wynik (<12 minut), doskonałą stabilnością na pokładzie i korelacją z istniejącymi metodami. Panel zapewnia wykrywanie aktywności, antygenu i niedoboru czynnika w celu pełnej diagnostyki VWD. Panele testowe dostępne są dla systemów ACL TOP, a także systemów ACL AcuStar.

Opis produktu linii Hemosil

AcuStar von Willebrand Factor: Ag [*][**]

009802020

AcuStar von Willebrand Factor: CB [*][**]

009802044

AcuStar von Willebrand Factor: Controls [*][**]

009802119

AcuStar von Willebrand Factor: RCo [*][**]

009802024

von Willebrand Factor Activity

0020004700

von Willebrand Factor Antigen

0020002300

von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor *

0020300900

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Kompleksowe i proste wykrywanie zaburzeń fibrynolitycznych
W pełni zautomatyzowany i łatwy w użyciu panel testów fibrynolizy HemosIL zawiera płynny, gotowy do użycia test FDP* z innowacyjnym systemem minimalizującym interferencję ze strony fibrynogenu, test plazminogenu i test inhibitora plazminogenu, zdolne do wykrywania homozygotycznego niedoboru inhibitora plazminy.

*Bez dopuszczenia 510(k).  Dostępny w wybranych krajach.

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Testy specjalistyczne tak proste jak rutynowe
Antytrombina (AT)
HemosIL Liquid AT to jedyny gotowy do użycia test AT, który charakteryzuje się zwiększoną stabilnością odczynników i ulepszoną stabilnością na pokładzie. Jest wygodny w użyciu i dostępny w trzech wielkościach zestawów, co umożliwia jego dostosowanie do ilości oznaczeń. 

Homocysteina
Pierwszy w pełni zautomatyzowany test immunoturbidymetryczny do oznaczeń na analizatorach koagulologicznych. Test charakteryzuje się liniowością do 60 µmol/l i jest przeznaczony do użytku z osoczem cytrynianowym. Może być włączony do panelu trombofilii. 

Szlak białka C
Obejmuje oznaczenia  białka C i S, a także chromogenny test (aktywność) białka C - wszystkie testy charakteryzują się doskonałą stabilnością, liniowością i swoistością. Odczynnik Free Protein S charakteryzuje się powinowactwem przeciwciała poliklonalnego i specyficznością przeciwciała monoklonalnego, co zwiększa jego wydajność analityczną. 

Odporność na aktywowane białko C (APC)
Obejmuje test na oporność na APC spowodowaną mutacją czynnika V:Q506, który umożliwia wysoce specyficzne wykrywanie FV Leiden z >99% czułością. Na wyniki testu nie mają wpływu doustne antykoagulanty ani heparyna obecna w próbkach osocza (do 1 U/ml).

Opis produktu linii Hemosil

APCR-V Plasma Coagulation Control Level 1

0082265063

APCR-V Plasma Coagulation Control Level 2

0082266863

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Diagnostyka TTP „na żądanie” dla szybkich, świadomych decyzji klinicznych

Test aktywności HemosIL AcuStar ADAMTS13 jest jedynym zautomatyzowanym testem „na żądanie”,  pomagającym w diagnostyce i monitorowaniu leczenia TTP, z doskonałą czułością analityczną technologii chemiluminescencyjnej.

Szybkie oznaczenie - pierwsze wyniki po około 30 minutach

Opis produktu linii Hemosil

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Szerokie spektrum, prostota i wydajność
Osocza deficytowe czynników, obejmujących całą kaskadę krzepnięcia, są używane w połączeniu z wybranym odczynnikiem PT i APTT do oznaczania swoistej aktywności danego czynnika w osoczu cytrynianowym w systemach ACL TOP. Linia obejmuje pełną gamę osoczy z niedoborem poszczególnych czynników, uzyskanym immunosupresją,  z aktywnością resztkową < 1%. Osocza deficytowe są stabilne  aż 24-godziny  na pokładzie analizatora, co minimalizuje ich niewykorzystanie. Zestaw do oznaczania  antygenu czynnika  FXIII jest płynny i w pełni zautomatyzowany, co zapewnia wygodę w porównaniu z manualną i mniej specyficzną metodą rozpuszczania skrzepu.

* Produkt bez dopuszczenia 510(k). Dostępny w wybranych krajach.
** Test chemiluminescencyjny. Do użycia z analizatorem ACL AcuStar Hemostasis Testing System.
Uwaga: Oznaczenia FXIII są objęte wyjątkiem od reguły posiadania dopuszczenia 510(k).

For testing on ACL TOP and ACL AcuStar Systems
Normal and abnormal controls are available for all HemosIL assays, including both assayed and unassayed formats, and special tests. Assayed Control plasmas have excellent 24-hour stability.  Controls for ACL AcuStars assays also available.

Opis produktu linii Hemosil

Special Test Control Level 1

0020011000

Special Test Control Level 2

0020012000

* Not 510(k) cleared. Not available in all countries.
** Chemiluminescent technology assay.  For Use on ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

* Not 510(k) cleared. Not available in all countries.
** Chemiluminescent technology assay.  For Use on ACL AcuStar Hemostasis Testing System.

Opis produktu linii Hemosil