Najbogatsze portfolio płynnych, gotowych do użycia testów, zapewniające jakość i wydajność


Oferujemy więcej płynnych, gotowych do użycia odczynników do badań hemostazy niż jakikolwiek inny producent. Typowe laboratorium może zaspokoić 91% swoich potrzeb w zakresie badań hemostazy, używając płynnych, gotowych do użycia testów HemosIL, w tym PT, APTT, D-dimery i badanie antytrombiny. Wyeliminowanie czasu rekonstytuowania, inkubacji i konieczności wielokrotnego ręcznego pipetowania prowadzi do zwiększenia wydajności i usprawnienia opieki nad pacjentem. Testy HemosIL są użyteczne w diagnostyce i leczeniu pacjentów z różnymi zaburzeniami krzepniecia -  od trombocytopenii wywołanej heparyną i zespołu antyfosfolipidowego do choroby von Willebranda, trombofilii i innych.   

 • Ogólne badania przesiewowe i monitorowanie terapii przeciwzakrzepowej
  • PT
   • RecombiPlasTin® 2G
   • ReadiPlasTin®
  • APTT
   • Synth ASil®
   • SynthAFax®
   • APTT-SP
  • Fibrynogen met. Claussa
   • Fib-C
   • Q F A Trombina
  • UF/LMW Heparyna
   • Płynny Anty-Xa (1-etapowy)
   • Heparyna (2-etapowy)
  • DOAC
   • Dabigatran (DTI)*
   • Rywaroksaban (płynny Anty-Xa)*
   • Apiksaban (płynny Anty-Xa)
  • Inne
   • Czas trombinowy
   • INR Walidacja
   • ISI Kalibracja
 • D-dimery
  • D-Dimer HS 500
  • D-Dimer 500*
  • D-Dimer HS
  • D-Dimer
  • D-Dimer HS 2000*
  • AcuStar D-Dimer
 • Zespół antyfosfolipidowy
  • SCT - test krzepnieciowy z zastosowaniem aktywatora – krzemionki
  • dRWT przesiewowe
  • dRWT potwierdzające
  • AcuStar aCL IgG
  • AcuStar aCL IgM
  • AcuStar aβ2GPI IgG
  • AcuStar aβ2GPI IgM
  • AcuStar  aβ2GPI Domena 1*
 • Trombocytopenia wywołana heparyną
  • AcuStar HIT-IgG(PF4-H)
 • Choroba von Willebranda
  • VWF Antygen
  • VWF Aktywność
  • VWF Aktywność (met. z kofaktorem rystocetyny)
  • AcuStar VWF Antygen*
  • AcuStar VWF Aktywnośc (met. z kofaktorem rystocetyny)*
  • AcuStar VWF CB*
 • Tworzenie i degradacja fibryny
  • FDP*
  • Plazminogen
  • Inhibitor plazminy
 • Trombofilia
  • Antytrombina
  • Białko C (met. chromogenna)
  • Białko C (met. krzepnięciowa)
  • Wolne białko S (antygen)
  • Aktywność białka S (met.krzepnięcioiwa)
  • FV Leiden (APC-R V)
  • Homocysteina
 • Czynniki krzepnięcia
  • Czynniki drogi wewnątrzpochodnej
  • Czynniki drogi zewnątrzpochodnej
  • Antygen czynnika XIII 
 • Format płynny, gotowy do użycia
 • * Bez zatwierdzenia zgodnie z 510(k); dostępny nie we wszystkich krajach

Ogólne testy przesiewowe

Monitorowanie bezpośrednich antykoagulantów doustnych (DOAC)

Zespół antyfosfolipidowy

Małopłytkowość indukowana heparyną

Choroba von Willebranda

Fibrynoliza

Trombofilia

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP)

Czynniki krzepnięcia

Kalibratory i materiały kontrolne

Płyny obsługowe

Inne odczynniki

Substraty chromogenne

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wypełniając poniższy formularz.

Tel: +48 22 336 18 00

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH:

Werfen Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje lub wsparcie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych oraz sposobu korzystania ze swoich praw możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem dpo-pl@werfen.com.