Zásady ochrany osobních údajů


Úvod

Rozsah našich zásad ochrany osobních údajů

Informace, které nám poskytnete

Jak používáme vaše údaje a právní důvod pro jejich zpracování

Jak dlouho společnost Werfen uchovává vaše PII?

Ským můžeme sdílet vaše PII

Vaše práva

Jak chráníme vaše informace

Děti

Přijetí vašeho životopisu

Sociální sítě

Mobilní aplikace

Jak nás kontaktovat

 

Úvod

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti Werfen si uvědomujeme důležitost ochrany vašich osobních údajů a zavázali jsme se je zpracovávat odpovědně a v souladu s platnými zákony.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je popsat, jak my, společnost Werfen Czech s. r. o. (dále jen "Werfen", "my", "nás" nebo "naše" ve všech pádech), česká společnost s daňovým identifikačním číslem CZ24206181, se sídlem na adrese Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, zpracováváme v rámci naší funkce jako správce údajů vaše osobní identifikovatelné údaje a určujeme způsoby anebo účely jejich zpracovávání.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud tak učiníme, změny budou účinné okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů na naší stránce. Ztohoto důvodu doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 06/28/2021.

 

Rozsah našich zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní identifikovatelné údaje, které shromažďujeme, používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme prostřednictvím našich obchodních aktivit, online i offline, všech registrovaných uživatelů, návštěvníků a předplatitelů našich webových stránek a všech zákazníků, dodavatelů, spolupracovníků a dalších zúčastněných stran, které poskytují informace během svých rutinních interakcí a aktivit s námi (v tomto dokumentu budeme odkazovat na "stránky", když navštěvujete nebo používáte naše webové stránky, a na "služby", když s námi uzavíráte jakýkoli smluvní vztah).

Naše stránky používají soubory cookie. Další informace o tomto tématu naleznete v našich zásadách používání souborů cookie [odkaz]. Pokud používáte naše stránky nebo služby, přečtěte si prosím naše podmínky služeb [odkaz].

Vezměte prosím na vědomí, že:

 • Můžeme také poskytnout další nebo konkrétnější informace o shromažďování nebo používání osobních identifikovatelných údajů souvisejících s konkrétním produktem nebo službou v zásadách ochrany osobních údajů příslušného produktu nebo služby.
   
 • Ve vztahu k osobním identifikovatelným údajům zpracovávaným pro poskytování některých služeb můžeme jednat pouze jako "zpracovatel" (nikoli jako "správce"). To znamená, že osobní identifikovatelné údaje zpracováváme výhradně jménem příslušného zúčastněného subjektu v rámci služeb, pokud není ze zákona požadováno jinak.
   
 • Naše stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou společností Werfen a na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Neneseme žádnou zodpovědnost za obsah a aktivity těchto webových stránek třetích stran. Protože tyto třetí strany mohou shromažďovat vaše osobní identifikovatelné údaje, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran a informovat se, jak používají vaše osobní identifikovatelné údaje.
   
 • Všechny společnosti skupiny Werfen mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. I když by měly existovat pouze malé rozdíly v tom, jak shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje v jednotlivých zemích, budeme vás informovat o veškerých konkrétních zpracovatelských činnostech týkajících se vašich osobních identifikovatelných údajů, které se ve vaší zemi odehrávají; další informace naleznete v příslušných zásadách.

 

Informace, které nám poskytnete

Jako společnost shromažďujeme vaše osobní identifikovatelné údaje, jak je vysvětleno níže:

 • Informace, které shromažďujeme automaticky:

  Některé osobní identifikovatelné údaje mohou být shromažďovány automaticky, když navštívíte nebo použijete naše stránky, například informace shromážděné pomocí souborů cookie.

  Takto shromážděné osobní identifikovatelné údaje mohou zahrnovat: Informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče, přihlašovacích údajích a statistikách výkonu a metrik, které pomáhají vylepšovat a dále rozvíjet naše stránky.
   
 • Informace, které nám poskytnete:

  Vaše osobní identifikovatelné údaje můžeme od vás získat prostřednictvím našich stránek (např. když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, zaregistrujete se na našich stránkách, zašlete komentář nebo dotaz, přihlásíte se k odběru přímého marketingu našich produktů nebo služeb atd.), nebo když použijete služby, které poskytujeme (např. když od nás zakoupíte produkt, vyplníte průzkum spokojenosti se službami atd.).

  Takto shromážděné osobní identifikovatelné údaje mohou zahrnovat: Vaše jméno, příjmení, pracovní pozici, poštovní a fakturační adresu, zemi, instituci nebo společnost, poštovní směrovací číslo, e-mail, uživatelské jméno, heslo, telefonní číslo, životopis anebo informace týkající se vašich produktů a služeb (např. nákupy a informace o platbě, zpětná vazba, marketingové preference, události a školení, kontaktní informace odvozené z interakce s naším zákazníkem nebo technickou službou atd.) a jakékoli další PII, které nám dobrovolně poskytnete přímo.

 

Jak používáme vaše údaje a právní důvod pro jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené níže z následujících právních důvodů:

 • Abychom splnili naše smluvní závazky nebo podnikli kroky k uzavření smlouvy s vámi:
  • Používáme osobní identifikovatelné údaje vás, jako našeho zákazníka, dodavatele, spolupracovníka nebo akcionáře společnosti Werfen, k plnění našich smluvních povinností, jako je komunikace, zpracování plateb, dodávka produktů anebo služeb a nabídka potřebného zákaznického servisu s ohledem na váš nákup. V případě spolupracovníků můžeme také osobní identifikovatelné údaje zpracovávat, abychom posoudili jejich vhodnost pro distribuci nebo propagaci produktů společnosti Werfen.
  • Abychom mohli odpovědět na vaše žádosti o informace nebo podporu.
  • Abychom mohli spravovat, provozovat a chránit naše stránky a provádět příslušnou administrativu a údržbu stránek – to vše s cílem zajistit bezpečnější a uživatelsky příjemnější návštěvy našich stránek.
  • Pokud nám pošlete svůj životopis, můžete posoudit vhodnost vašeho profilu s ohledem na požadovanou pozici. Další podrobnosti naleznete v části "Přijetí vašeho životopisu".
  • Pro obchodní prodej, fúzi, konsolidaci, změnu kontroly, převod podstatných aktiv, reorganizaci nebo náležitou péči v očekávání takovéto události (např. pokud by nějaká společnost chystala akvizici společnosti Werfen, může také získat osobní identifikovatelné údaje, které máme v držení).
    
 • Protože to podporuje legitimní zájmy společnosti Werfen v obchodních činnostech, jako jsou zájmy uvedené níže, a protože toto nakládání s údaji nemá nepříznivý dopad na vaše zájmy, práva a svobody:
  • Abychom mohli porozumět vašim potřebám, poskytovat vám lepší služby a vylepšovat naše stávající produkty a služby.
  • Abychom vás mohli kontaktovat v elektronické a neelektronické formě, získat váš názor na kvalitu našich služeb nebo produktů a prozkoumat vaši míru spokojenosti.
  • Abychom vás informovali o našich nejnovějších produktech a službách a také o všech událostech, které by vás mohly zajímat prostřednictvím našeho zpravodaje (to zahrnuje zasílání určitého typu přímého marketingu). Tyto formy komunikace můžete kdykoli odmítnout odhlášením našeho zpravodaje.
    
 • Abychom mohli plnit zákonné povinnosti, regulační požadavky a nároky:
  • Vaše osobní identifikovatelné údaje spravujeme podle požadavků příslušných předpisů (včetně administrativních, daňových, účetních a pracovněprávních povinností).
  • Zavedení, uplatnění a obrana právních nároků.
  • Za určitých okolností, kdy se domníváme, že použití nebo odkrytí osobních identifikovatelných údajů je vhodné k ochraně práv, bezpečnosti a majetku společnosti Werfen nebo jiných osob (např. pokud je požadováno jejich odkrytí v reakci na zákonné žádosti orgánů veřejné moci, například za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo požadavků soudů či policie).
    
 • Potřebujeme váš souhlas:
  • Abychom mohli provádět některé z našich aktivit přímého marketingu (např. zasílání přímého marketingu, pokud jste s námi neuzavřeli žádný smluvní vztah), abychom zůstali informováni o všech událostech, kterých se účastníme, nebo kdy zákon vyžaduje váš výslovný souhlas. Pokud si již nepřejete dostávat taková marketingová sdělení, budete mít vždy možnost "zrušit odběr" podle "pokynů pro odhlášení" uvedených v každém z našich e-mailů pro přímý marketing nebo nás kontaktovat přímo (viz naše kontaktní informace uvedené v části "Jak nás kontaktovat" níže).


Vaše osobní identifikovatelné údaje nebudeme používat k žádným jiným účelům, které nejsou slučitelné s těmi výše uvedenými, pokud nás k tomu neoprávníte nebo pokud nebudeme muset plnit svou zákonnou povinnost, řešit spory anebo bránit bezpečnostním problémům nebo zneužití.

 

Jak dlouho společnost Werfen uchovává vaše osobní identifikovatelné údaje?

Nebudeme uchovávat vaše osobní identifikovatelné údaje déle, než je zákonem povoleno a nezbytné pro související účely zpracování (např. po dobu, kdy existuje vztah k službám nebo kdy používáte naše stránky, nebo dokud máme jiný důvod (účel) k takovémuto postupu). Mějte však na paměti, že doba uchovávání závisí na typu osobních identifikovatelných údajů, účelech a platných zákonech, a proto se liší podle použití.

Jakmile tato doba vyprší, určité předpisy nás zavazují uchovávat tyto údaje po delší dobu, zejména pro účely řešení případných stížností nebo dodržování zákonných povinností. Během této doby necháme vaše osobní identifikovatelné údaje zablokované pouze s cílem plnění těchto účelů.

 

S kým můžeme sdílet vaše osobní identifikovatelné údaje

Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími organizacemi za následujících omezených okolností:

 • Sdílení uvnitř skupiny:
  • Jelikož působíme jako globální společnost, mohou být vaše osobní identifikovatelné údaje sdíleny s přidruženými společnostmi po celém světě a předány do zemí, kde podnikáme, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Mezi přidruženými společnostmi Werfen poskytujeme přístup k vašim osobním identifikovatelným údajům pouze na základě potřeby vědět, co je nezbytné pro účely, pro které je tento přístup udělen. Navštivte sekci "Vyberte zemi" na našich webových stránkách a zjistěte, kdo jsme.
    
 • Poskytovatelé služeb z řad třetích stran:
  • Když používáme důvěryhodné poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří pracují naším jménem, jako jsou marketingové agentury, poskytovatelé softwaru, hostování dat a dalších IT služeb, zpracovatelé plateb atd., vyžadujeme, aby poskytovatelé služeb z řad třetích stran nepoužívali vaše osobní údaje jinak než za účelem zajištění námi požadovaných služeb, a aby je používali v souladu s našimi pokyny.
    
 • Akvizice:
  • V souvislosti s transakcí společnosti, jako je prodej celého nebo části našeho podniku, zbavení majetku, sloučení, fúze nebo prodej aktiv, může přijímající společnost získat celou nebo část osobních identifikovatelných údajů, které jsme shromáždili, a převzít práva a povinnosti týkající se vašich osobních identifikovatelných údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V nepravděpodobném případě platební neschopnosti, bankrotu nebo nucené správy mohou být vaše osobní identifikovatelné údaje také předány jako obchodní aktivum, s výhradou platných zákonů.
    
 • Odkrytí informací:
  • Vaše osobní identifikovatelné údaje můžeme odhalit, pokud v dobré víře věříme, že takové odhalení je nezbytné pro náš legitimní zájem nebo rozumné vzhledem k našim povinnostem vyplývajícím z příslušných zákonů:
   • V reakci na předvolání nebo podobný vyšetřovací požadavek, soudní příkaz nebo jinou žádost soudu, policie nebo veřejné správy.
   • Abychom mohli uplatnit naše zákonné právo bránit se proti právním nárokům nebo jinak, jak vyžadují zákony.
   • V souvislosti s úsilím vyšetřovat, předcházet nebo podnikat další kroky týkající se nezákonné činnosti, podezření z podvodu nebo jiného protiprávního jednání.
   • Abychom mohli chránit a bránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Werfen, našich zaměstnanců nebo jiných osob.
   • Abychom mohli prošetřit nebo pomohli předcházet jakémukoli porušení nebo možnému porušení zákona, těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakýchkoli příslušných podmínek použití.


My a naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran můžeme působit na několika místech ve světě. V důsledku toho můžeme my a naši poskytovatelé služeb třetích z řad třetích stran předat osobní identifikovatelné údaje do zemí mimo zemi vašeho bydliště nebo k nim z těchto zemí přistupovat.

Podnikáme kroky, abychom zajistili, že vaše osobní identifikovatelné údaje obdrží odpovídající úroveň ochrany v zemích, ve kterých je zpracováváme. V případě, že naše zpracování podléhá jakémukoli nařízení EU o ochraně osobních údajů a vaše osobní identifikovatelné údaje jsou předány z EU poskytovateli služeb z řad třetích stran ke zpracování v jakékoli zemi mimo EU, která není uznána jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobní identifikovatelné údaje, zajistíme odpovídající ochranu pomocí standardních smluvních doložek Evropské komise nebo jakoukoli jinou vhodnou ochranu, jak je stanoveno v příslušných předpisech o ochraně osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat podle pokynů v části "Jak nás kontaktovat", kde získáte další informace týkající se mezinárodního předávání osobních identifikovatelných údajů.

 

Vaše práva

Níže nabízíme možnosti pro uplatnění vašich práv a voleb v rámci toho, jak používáme vaše osobní identifikovatelné údaje. Mnoho z nich podléhá důležitým omezením nebo výjimkám podle příslušných zákonů. Můžete například:

 • Požádat o kopii osobních identifikovatelných údajů, které o vás uchováváme. V závislosti na stránce nebo službách můžete zkontrolovat a aktualizovat určité informace získáním přístupu k příslušné stránce nebo službě.
   
 • Požádat, abychom omezili způsob, jakým používáme vaše osobní identifikovatelné údaje.
   
 • Požádat, abychom aktualizovali vaše osobní identifikovatelné údaje, které o vás uchováváme, nebo opravili všechny osobní identifikovatelné údaje, které považujete za nesprávné nebo neúplné.
   
 • Požádat, abychom odstranili vaše osobní identifikovatelné údaje, které o vás uchováváme ("právo být zapomenut").
   
 • Kdykoli v budoucnosti odvolat svůj souhlas s naším zpracováním vašich osobních identifikovatelných údajů (v rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na právních základech vašeho souhlasu).
   
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních identifikovatelných údajů.
   
 • Požádat o předání osobních identifikovatelných údajů vám nebo jinému správci údajů (právo "převoditelnosti údajů").


Můžete se na nás obrátit s jakýmikoliv obavami nebo stížnostmi týkajícími se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů nebo uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv pomocí údajů uvedených v části "Jak nás kontaktovat".

Za účelem vaší ochrany implementujeme žádosti týkající se osobních identifikovatelných údajů až poté, co k vaší spokojenosti ověříme vaši identitu, s přihlédnutím k povaze vaší žádosti.

Vždy, když podle vašeho názoru zahrnuje zpracování vašich osobních identifikovatelných údajů porušení zákonných požadavků, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme zpracovali vaše osobní identifikovatelné údaje, nebo s naší reakcí na váš dotaz nebo požadavek ohledně ochrany osobních údajů, který jste u nás vznesli, máte právo stěžovat si u místního regulátora ochrany údajů. Další podrobnosti zobrazíte kliknutím na seznam různých evropských orgánů pro ochranu údajů, který naleznete zde.

 

Jak chráníme vaše informace

Vážíme si důvěry, kterou do nás vkládáte, a uvědomujeme si, jak je důležité chránit a řádně spravovat vaše osobní údaje.

Používáme komerčně přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních identifikovatelných údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před všemi dalšími nezákonnými formami zpracovávání. Osobní identifikovatelné údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy v počítačových systémech umístěných v kontrolovaných zařízeních, k nimž má přístup pouze omezený počet osob, které mají potřebu vědět, aby mohly vykonávat své úkoly a poskytovat jakékoli služby, které požadujete.

Pokud by navzdory našim bezpečnostním opatřením došlo k narušení bezpečnosti, které by mohlo ohrozit vaše osobní identifikovatelné údaje, budeme o tom co nejdříve přiměřeně informovat příslušné dotčené strany a příslušné orgány, vyžaduje-li to příslušný zákon o ochraně osobních údajů.

 

Děti

Naše stránky ani služby nejsou určeny pro děti a žádáme, aby nám děti mladší 18 let neposkytovaly své osobní identifikovatelné údaje. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme osobní identifikovatelné údaje od osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, prosím neposílejte nám žádné své osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní identifikovatelné údaje od osoby mladší 18 let, odstraníme tyto osobní identifikovatelné údaje tak rychle, jak bude možné. Pokud se domníváte, že nám dítě mladší 18 let mohlo poskytnout osobní identifikovatelné údaje, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených níže v části "Jak nás kontaktovat" a informace budou odstraněny.

 

Přijetí vašeho životopisu

Životopisy nám mohou zasílat pouze ti uchazeči, kteří se chtějí ucházet o jakoukoli otevřenou pozici prostřednictvím naší webové stránky [odkaz] nebo našeho profilu na digitálních platformách nabízejících zaměstnání, což jsou jediné kanály pro přijetí vašeho životopisu (s politováním vám oznamujeme, že nebudeme přijímat ani zpracovávat životopisy odeslané pomocí jiných kanálů).

Zpřístupnění těchto osobních identifikovatelných údajů je nezbytným požadavkem pro realizaci předsmluvních opatření týkajících se pracovní pozice, o kterou se ucházíte, např. vyhodnocení vašeho životopisu, která jsou nezbytná k tomu, aby se z vás mohl stát účastník výběrového procesu, a k vytvoření možného smluvního vztahu s námi.

Vezměte prosím na vědomí, že váš životopis nebo jakékoli informace, které nám můžete zaslat, nesmí obsahovat žádné osobní identifikovatelné údaje týkající se vašeho rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženských nebo filozofických přesvědčení, členství v odborech, genetických údajů, biometrických údajů, které vás jednoznačně identifikují, ani údajů týkajících se vašeho zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace, protože nejsou nutné pro posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici. Pokud budou tyto údaje uvedeny ve vašem životopise, nebudou zpracovány ani uloženy a životopis bude okamžitě smazán.

Vaše osobní identifikovatelné údaje mohou zpracovávat oprávněné osoby odpovědné za posouzení profilu žadatelů a provedení následného výběru personálu. Mohou spadat jak pod personální oddělení, tak do oblasti nebo oddělení považovaného za nezbytné k vyhodnocení vašeho profesionálního profilu a dokončení výběrového řízení a vytvoření jakéhokoli následného smluvního vztahu.

 

Sociální sítě

Informujeme vás, že můžeme být přítomni na sociálních sítích. Zpracování osobních identifikovatelných údajů, které provádíme u těch, kteří se s námi spojí prostřednictvím našich oficiálních sociálních sítí, se bude řídit touto částí, jakož i podmínkami použití, zásadami ochrany osobních údajů a zásadami přístupu příslušné sociální sítě pro každý případ.
Vaše osobní identifikovatelné údaje zpracujeme pouze za účelem správné správy vaší přítomnosti na sociální síti, vyhrazujeme si právo stáhnout bez předchozího upozornění jakýkoli obsah považovaný za nevhodný.
Pamatujte, že pokud pošlete jakékoli osobní identifikovatelné údaje prostřednictvím sociální sítě, budeme osvobozeni od jakékoli odpovědnosti v souvislosti s ochranou vašich osobních identifikovatelných údajů.

 

Mobilní aplikace
K interakci s vámi můžeme používat mobilní aplikace. Vzhledem k tomu, že tyto mobilní aplikace nejsou stejné, a zpracování vašich osobních identifikovatelných údajů se tedy může velmi lišit, další podrobnosti o zpracování osobních identifikovatelných údajů naleznete v konkrétních zásadách ochrany osobních údajů příslušné aplikace.

 

Jak nás kontaktovat

Jako společnost s globální působností jmenovala společnost Werfen pověřence pro ochranou osobních údajů (DPO), který zaručuje, že společnost Werfen splňuje všechny zákonné požadavky nařízení týkajícího se ochrany osobních identifikovatelných údajů. Kromě toho s cílem usnadnit řešení jakýchkoli pochybností nebo obav týkajících se ochrany osobních údajů jmenovala společnost Werfen rovněž místního DPO (zástupce DPO) v každé společnosti EU Werfen.

DPO skupiny Werfen můžete kontaktovat e-mailem na adrese: DPO@werfen.com nebo poštou na adrese: Werfen, S.A., Plaza Europa, 21-23, 08908, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Španělsko.

Vašeho místního DPO můžete kontaktovat emailem na adrese DPO-cz@werfen.com nebo poštou na adrese: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10.

Další informace o místních DPO a příslušné zásady ochrany osobních údajů naleznete v části "Select Country" (Vyberte zemi) prostřednictvím následujícího odkazu https://www.werfen.com/en.