Optimální léčba pacientů a efektivita


Pomocí systémů ROTEM lze snížit počet zbytečných transfuzí, počet opakovaných operací a infekcí, délku pobytu v nemocnici, celkové náklady na hospitalizaci a úmrtnost. Výsledkem je zvýšení efektivity nemocnice a lepší péče o pacienty.

HLAVNÍ BODY
  • Rychlé rozhodnutí o léčbě pacienta
    Výsledky analýzy ROTEM delta, které jsou k dispozici během 5 až 10 minut, slouží jako vodítko pro optimální léčbu a sledování výsledků léčby. Šest kanálů a rozsáhlé portfolio reagencií umožňují diferenciální diagnostiku koagulopatií. Snadná interpretace, přehledná terapeutická kontrola a rychlá analýza. Výsledky v reálném čase a možnost dálkového přístupu umožňují rychlejší rozhodování o léčbě pacienta.
  • Pokročilá technologie pro kvantitativní a kvalitativní výsledky
    Systém ROTEM delta měří elasticitu sraženin ve vzorcích plné krve a umožňuje kvantitativní i kvalitativní hodnocení stavu sraženiny. Vibracím odolná stabilizovaná tromboelastometrie s 24hodinovým vnitřním mechanickým monitorováním.
  • Snadná a bezpečná manipulace
    Automatické pipetování pro standardizované objemy. Reagencie na jedno použití pro rychlé a spolehlivé výsledky. Intuitivní dotykový displej. Integrovaný školicí program a řešení problémů.
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo vyplněním níže uvedeného formuláře.

Tel: +420 246 090 931

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ:

Společnost Werfen Czech s. r. o. bude zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti o informace nebo podporu, nebo aby mohla porozumět vašim potřebám a poskytovat vám lepší služby na základě našeho legitimního zájmu. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak uplatňovat svá práva, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat na DPO-cz@werfen.com.