Laboratorní systémy pro hemostázu


Reagencie HemosIL®


Základní screening a antikoagulační testování

Měření přímých perorálních antikoagulancií

D-Dimer

Antifosfolipidový syndrom

Heparinem indukovaná trombocytopenie

von Willebrandova choroba

Fibrinolýza

Thrombofilie

Trombotická trombocytopenická purpura

Koagulační faktory

Kalibrátory a kontroly

Roztoky

Chromogenní substráty

Online podpora


Systémy pro analýzu krevních plynů


Testování CO-oxymetrie z plné krve


IT řešení


Systémy


BIO-­FLASH®
NOVA View
NOVA View®
QUANTA-Lyser 3000
QUANTA-Lyser 3000 IFA/ELISA

IT řešení


QUANTA Link
QUANTA Link®