Diagnostika hemostázy > Laboratorní systémy pro hemostázu


Reagencie HemosIL®


Základní screening a antikoagulační testování

Měření přímých perorálních antikoagulancií

D-Dimer

Antifosfolipidový syndrom

Heparinem indukovaná trombocytopenie

von Willebrandova choroba

Fibrinolýza

Thrombofilie

Trombotická trombocytopenická purpura

Koagulační faktory

Kalibrátory a kontroly

Roztoky

Chromogenní substráty

Diagnostika hemostázy > Testování hemostázy z plné krve


Diagnostika hemostázy > IT řešení


Diagnostika hemostázy > Online podpora


Diagnostika akutní péče > Systémy pro analýzu krevních plynů


Diagnostika akutní péče > Testování CO-oxymetrie z plné krve


Diagnostika akutní péče > IT řešení


Diagnostika akutní péče > Testování hemostázy z plné krve


Autoimunita > Systémy


BIO-­FLASH®

NOVA View®

QUANTA-Lyser 3000 IFA/ELISA

Autoimunita > IT řešení


QUANTA Link®

Autoimunita > Reagencie