Speciální testování je stejně jednoduché jako rutinní
Antitrombin (AT)
HemosIL Liquid (tekutý) AT je jediný test AT připravený k použití a vyznačuje se zvýšenou stabilitou reagencie a lepší stabilitou na palubě. Snadno se používá a je k dispozici ve třech velikostech soupravy, které vyhovují všem požadavkům na množství prováděných testů.

Homocystein
První plně automatizovaný imunoturbidimetrický test pro testování hemostázy. Tento test s linearitou až 60 µmol/l je vhodný k použití s citrátovou plazmou a lze jej začlenit do panelu trombofilie.

Dráha proteinu C
Zahrnuje testy pro stanovení proteinů C a S, včetně chromogenního testu proteinu C (aktivita), vše s vynikající stabilitou, linearitou a specifitou. Reagencie pro stanovení volného proteinu S se vyznačuje afinitou polyklonální protilátky a specifičností monoklonální protilátky pro lepší analytický výkon. 

APC rezistence
Obsahuje test na APC rezistenci způsobenou mutací faktoru V:Q506, který umožňuje vysoce specifickou detekci FV Leiden s > 99% citlivostí. Výsledky testu nejsou ovlivněny perorálními antikoagulancii ani heparinem přítomným ve vzorcích plazmy (do 1 U/ml).

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo vyplněním níže uvedeného formuláře.

Tel: +420 246 090 931

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ:

Společnost Werfen Czech s. r. o. bude zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti o informace nebo podporu, nebo aby mohla porozumět vašim potřebám a poskytovat vám lepší služby na základě našeho legitimního zájmu. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak uplatňovat svá práva, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat na DPO-cz@werfen.com.