Přizpůsobené řešení pro řízení pracovních postupů, správu kontroly kvality a sledování kritických hodnot.


HemoHub propojuje všechny testovací systémy ACL a umožňuje uživatelům centrálně zobrazovat kritické výsledky a stav analyzátorů v reálném čase, řídit kontrolu kvality analyzátorů, podporovat klinické rozhodování, optimalizovat provoz a usnadňovat akreditaci.

HLAVNÍ BODY
  • Flexibilita řízení
    Z jednoho centralizovaného rozhraní mohou uživatelé spravovat více webů v síti. HemoHub je nastavitelný pro neomezený počet souborů pacientů a připojení analyzátorů s konfigurovatelným panelem KPI a nabízí více než 100 statistických zpráv s možností konfigurace.
  • Optimalizovaný pracovní proces
    HemoHub nabízí funkci jednoduchého opakovaného a reflexního testování vzorků, označení vzorků příznakem s upozorněním a zjednodušenou evidenci banky vzorků. Uživatelé mohou porovnávat kontrolu kvality analyzátoru i interní kontrolu kvality pro efektivní řízení laboratoře.
  • Kvalitní výsledky
    Systém HemoHub nabízí správu kontroly kvality z jednoho centrálního místa, snadný přístup k historii výsledků pacientů a pravidlům nakonfigurovaným pro jednotlivé parametry pacientů a pomáhá tak zajistit kvalitu výsledků pacientů. Integrovaná podpora akreditace navíc usnadňuje dodržování předpisů.

Standardizuje a optimalizuje testování hemostázy napříč systémy a sítěmi.

HemoHub Intelligent Data Manager - diagram

Počet připojených analyzátorů není omezen.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo vyplněním níže uvedeného formuláře.

Tel: +420 246 090 931

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ:

Společnost Werfen Czech s. r. o. bude zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti o informace nebo podporu, nebo aby mohla porozumět vašim potřebám a poskytovat vám lepší služby na základě našeho legitimního zájmu. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak uplatňovat svá práva, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat na DPO-cz@werfen.com.