Vyšší úroveň zabezpečení dat pacientů, řízení kvality a dodržování předpisů


GEMweb Plus 500 Custom Connectivity poskytuje nastavitelné připojení a automatizované funkce pro kompletní ovládání analyzátorů, kontrolu činností obsluhy a přehled o získaných datech.

HLAVNÍ BODY
  • Jednodušší přístup k POCT
    GEMweb Plus 500 Custom Connectivity přináší snadné připojení do místa péče, poskytuje nový přehledný panel, jednoduchý webový přístup z libovolného prohlížeče, vzdálené ovládání v reálném čase, které nabízí plný přístup ke konfiguraci analyzátoru bez přerušení testování, a úplnou automatizovanou kontrolu uživatelů s víceúrovňovou autorizací a dohledatelností jejich činností a kompetencí.
  • Centralizace POCT
    Vlastní připojení GEMweb Plus 500 přináší centralizaci do místa péče a nabízí jedinou jednotnou databázi pro přístup ke vzorkům pacientů a historickým výsledkům, připojení dat k iQM v systémech GEM Premier 3500 a 4000 a k iQM2 v systémech GEM Premier 5000, otevřené připojení včetně analyzátorů od jiných výrobců a přizpůsobení pro různé typy připojení, včetně monitorů pacientů, systémů EHR a ADT.

Zjednodušené řízení a dodržování předpisů

GEMweb Plus

* Připojení zatím není k dispozici.                ꭞ   Není dostupné ve všech zemích.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo vyplněním níže uvedeného formuláře.

Tel: +420 246 090 931

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ:

Společnost Werfen Czech s. r. o. bude zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti o informace nebo podporu, nebo aby mohla porozumět vašim potřebám a poskytovat vám lepší služby na základě našeho legitimního zájmu. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak uplatňovat svá práva, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat na DPO-cz@werfen.com.