Naše klinické oblasti


Analytická laboratoř
Anesteziologie a resuscitace
Farmaceutická společnost
Kardiovaskulární centrum
Hemofilické centrum
Transfuzní centrum
Trombotické centrum a centrum krvácivých chorob
Porodnice/dětské oddělení
Gastroenterologie
Koagulační laboratoř
Nefrologie/dialýza
Pneumologie
Pohotovost/úrazové centrum
Revmatologie
Katetrizace/hemodynamika
Intervenční neurologie