Diagnostika hemostázy > Testování hemostázy z plné krve


Diagnostika akutní péče > Systémy pro analýzu krevních plynů


Diagnostika akutní péče > IT řešení


Diagnostika akutní péče > Testování hemostázy z plné krve


Autoimunita > Systémy


BIO-­FLASH®

Autoimunita > Reagencie


QUANTA Flash

QUANTA Lite