Reagencie HemosIL®


Základní screening a antikoagulační testování

Měření přímých perorálních antikoagulancií

D-Dimer

Antifosfolipidový syndrom

Heparinem indukovaná trombocytopenie

von Willebrandova choroba

Fibrinolýza

Thrombofilie

Trombotická trombocytopenická purpura

Koagulační faktory

Kalibrátory a kontroly

Roztoky

Chromogenní substráty

Testování hemostázy z plné krve


Systémy pro analýzu krevních plynů


IT řešení


Testování hemostázy z plné krve


Systémy


BIO-­FLASH®