Etický kanál


Etický kanál je platforma, která usnadňuje komunikaci mezi naším Compliance dozorem a kýmkoli, kdo chce vznést otázky a obavy ohledně skutečných nebo domnělých porušení právních předpisů, nesprávného chování nebo porušení etického kodexu Werfen. Cokoli odeslané prostřednictvím Etického kanálu bude drženo v nejpřísnější důvěrnosti.

Odvetná politika


Předpokládáme, že každý, kdo vznese obavy, jedná v nejlepším zájmu společnosti Werfen a zaslouží si být slyšen. Proto nebudeme tolerovat žádnou odvetu vůči komukoli, kdo v dobré víře vznese obavy. Stejně tak netolerujeme zneužívání Etického kanálu.