Komplexní, snadné a efektivní
Tyto deficitní plazmy, které pokrývají celou koagulační kaskádu, se používají v kombinaci s vybranou reagencií PT či APTT ke stanovení specifické aktivity faktorů v citrátové plazmě na analyzátorech ACL TOP. 

Obsahuje kompletní řadu deficitních plazem imunologicky ochuzených o jednotlivé faktory, se zbytkovou aktivitou < 1% a 24hodinovou stabilitou v analyzátoru, což výrazně snižuje množství použitých reagencií. Tekutý antigen FXIII připravený k použití je plně automatizovaný, což zvyšuje pohodlí oproti manuální, méně specifické metodě. 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo vyplněním níže uvedeného formuláře.

Tel: +420 246 090 931

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ:

Společnost Werfen Czech s. r. o. bude zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti o informace nebo podporu, nebo aby mohla porozumět vašim potřebám a poskytovat vám lepší služby na základě našeho legitimního zájmu. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak uplatňovat svá práva, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat na DPO-cz@werfen.com.