Diagnostika hemostázy > Laboratorní systémy pro hemostázu


Reagencie HemosIL®


Základní screening a antikoagulační testování

Měření přímých perorálních antikoagulancií

D-Dimer

Antifosfolipidový syndrom

Heparinem indukovaná trombocytopenie

von Willebrandova choroba

Fibrinolýza

Thrombofilie

Trombotická trombocytopenická purpura

Koagulační faktory

Kalibrátory a kontroly

Roztoky

Chromogenní substráty

Diagnostika hemostázy > IT řešení


Diagnostika hemostázy > Online podpora


Autoimunita > Systémy


BIO-­FLASH®

Autoimunita > Reagencie


QUANTA Flash

QUANTA Lite