Průvodce řízením léčby pacientů v celé nemocnici


Testováním lze měřit účinek antiagregační léčby před propuštěním, ověřit lékovou odezvu pacienta na generické léky, identifikovat pacienty s rizikem krvácení souvisejícího s antiagregační léčbou nebo závažnými srdečními příhodami a odhalit nedodržování léčebných postupů. To může pomoci zkrátit dobu vysazení antiagregační léčby, redukovat standardní předoperační objednávky krevních destiček, omezit délku pobytu před operací a zkrátit 30denní hospitalizaci pacientů.

HLAVNÍ BODY
  • Optimalizace výsledky pacientů
    VerifyNow Aspirin Test měří reakci krevních destiček pacienta na Aspirin, zatímco VerifyNow PRUTest* pomáhá identifikovat pacienty reagující na antiagregační léčbu. Testy VerifyNow mohou měřit antiagregační účinek před propuštěním, ověřit odpověď na lék, identifikovat riziko souvisejícího krvácení, trombotické nebo závažné srdeční příhody a také nedodržování léčby.
  • Přesnost
    Systém využívá světelnou transmisní agregometrii (LTA), která nevyžaduje žádnou manipulaci a eliminuje analytické odchylky vzorku. Zlatý standard technologie pro farmaceutický vývoj.
  • Snadná integrace
    Snadné použití, bez pipetování nebo přípravy vzorku, což snižuje riziko preanalytické chyby. Vzhledem k tomu, že se jedná o plně uzavřený testovací systém na jedno použití, je systém VerifyNow ideální pro testování v místě péče i v laboratoři.

Aktivovaná krevní destička

Aktivovaná krevní destička - aktivace specifického místa receptoru pro léčivo

VerifyNow Aspirin Test
Pomáhá posoudit, jak Aspirin ovlivňuje krevní destičky, a umožňuje rychlé a informované rozhodování o léčbě. 

VerifyNow PRUTest
Hodnotí úroveň blokace destičkového receptoru P2Y12 a pomáhá určit odpověď pacienta na antiagregační léčbu, včetně klopidogrelu (Plavix), prasugrelu (Effient) a tikagreloru (Brilinta).

 

Complementary Products


Name
Package size
Katalogové číslo
Download

VerifyNow Aspirin Platelet Reactivity Test

00085053

VerifyNow Assay WQC

00085047

VerifyNow P2Y12 Platelet Reactivity Test (OUS Only)

00085064

VerifyNow PRUTest Platelet Reactivity Test

00085225
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo vyplněním níže uvedeného formuláře.

Tel: +420 246 090 931

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ:

Společnost Werfen Czech s. r. o. bude zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti o informace nebo podporu, nebo aby mohla porozumět vašim potřebám a poskytovat vám lepší služby na základě našeho legitimního zájmu. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak uplatňovat svá práva, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat na DPO-cz@werfen.com.