Általános szolgáltatási feltételek


KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET (A TOVÁBBIAKBAN: „FELTÉTELEK”), MIVEL FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ AZ ÖN JOGAIVAL, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIVEL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN.

A Werfen Hungary Kft. (adószáma: HU23591541, bejegyzett székhelye 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.) üdvözli Önt a [https://www.werfen.com/hu/hu] webhelyén (a továbbiakban: „Webhely”). Telefonon a +36 (1) 882 7310 telefonszámon vagy a jelen Webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt olvasható e-mailcímen léphet velünk kapcsolatba [https://www.werfen.com/hu/hu/kapcsolat]. A Werfen Hungary Kft. a Werfen Cégcsoport tagja (a továbbiakban gyűjtőnéven: „Werfen”).

A Webhely segítségével a felhasználók információhoz juthatnak hírekkel, eseményekkel, oktatóanyagokkal és a Werfen termékeivel kapcsolatban (pl. Package Inserts Sheets, MSDS/SDS), emellett a Webhely portálként szolgál a Werfen különböző eszközeinek és adattábláinak (pl. ISIweb, AccuTrak™, Werfen Academy) (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) eléréséhez. Bizonyos Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata előzetes regisztrációhoz kötött, ahogy ezt a Regisztráció, a Webhely és a Szolgáltatások használata c. fejezet részletesen leírja.

A Webhelyet csak kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet végző jogi és természetes személyek látogathatják, ezért a Webhely látogatásával és a Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatol azért, hogy Ön nem fogyasztó, és hogy Ön a saját joghatósága szerinti jogszabályok értelmében nagykorúnak minősül.

A Werfennek jogában áll, hogy a jelen Feltételeket bármikor átdolgozza, módosítsa vagy frissítse. Minden változtatás akkor lép hatályba, amikor megjelenik a Webhelyen. Kérjük, rendszeresen kövesse figyelemmel a Feltételeket. Azzal, hogy Ön tovább használja a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat, Ön elfogadja a jelen Feltételeknek az éppen aktuális változatát. Amennyiben a jelen Feltételekben jelentős mértékű változtatás történne, úgy megkérjük Önt, hogy vagy kifejezetten fogadja el azokat, vagy ne használja többé a Webhelyet és a Szolgáltatásokat.

Az általunk nyújtott Szolgáltatásokra egyedi, kiegészítő feltételek is vonatkozhatnak. Amikor Ön kommunikációt kezdeményez velünk egy adott Szolgáltatással kapcsolatban, mi elirányítjuk Önt az érintett kiegészítő feltételekhez. Kérjük, gondosan olvassa el azokat. Amennyiben a jelen Feltételek és a szóban forgó Szolgáltatásra vonatkozó egyedi feltételek között ellentmondás lenne, az adott ellentmondás tekintetében az adott Szolgáltatásra vonatkozó konkrét feltételek elsőbbséget élveznek a jelen általános Feltételekkel szemben.

A Werfen bármikor beszüntetheti a teljes Webhely vagy annak bármely részének a működtetését. Ebben az esetben a Werfen nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Webhely folyamatos elérhetőségéért.

A jelen Feltételeket utoljára 06/28/2021 napján frissítettük.

 

Regisztráció, a Webhely és a Szolgáltatások használata

A Webhely két fő részből áll:


Nyilvános rész

Ebben a részben a Werfennel kapcsolatos általános információk találhatók, pl. hírek, események, vállalati információ és egyéb olyan, érdeklődésre számot tartó tudnivalók, amelyeket időről időre megosztunk a látogatókkal. Ennek a résznek a látogatásához nincs szükség előzetes regisztrációra.


Nem nyilvános rész

Ebben a részben olyan információk és tartalmak szerepelnek, amelyeket kifejezetten egészségügyi szakembereknek szánunk, például oktató anyagok, e-learning kurzusok, a termékeink minőség-ellenőrzés menedzsmentjében segítő programok, a Werfen által értékesített termékekre vonatkozó információk, vagy a Werfen által forgalmazott termékekkel kapcsolatos promóciós kampányok ismertetése.

Ehhez a részhez csak előzetes tagsági regisztráció után lehet hozzáférni (a regisztrált tagok a továbbiakban: „Tagok”). A Tagoknak legalább a következő adatokat kell megadniuk a Werfen-fiók létrehozásához: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail, jelszó. Egy-egy konkrét erőforrás (pl. Illuminations Webinars, ISIweb, AccuTrak™ és Werfen Academy anyagok) használatához további adatok megadása is szükséges lehet. A Szolgáltatások bizonyos részeihez (pl. ISIweb, AccuTrak™ és Werfen Academy szolgáltatások) való hozzáféréshez szükség lehet termék/modellinformációk megadására is. Ha Ön nem regisztrál tagként, akkor nem fogja tudni használni a Szolgáltatások bizonyos részeit. A Tagoknak tájékoztatniuk kell a Werfent a személyes adataik megváltozásáról annak érdekében, hogy a Werfen nyilvántartása folyamatosan naprakész legyen. A felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a Werfennek megadott e-mail cím ténylegesen használható legyen a felhasználóval történő kapcsolatfelvétel céljára.

A nem nyilvános részhez való hozzáféréshez az adott Szolgáltatástól függően egyedi feltételek teljesítésére (például díjfizetés) is szükség lehet. Ilyen esetben az egyedi feltételek helyettesítik, kiegészítik és/vagy módosítják a jelen Felételeket. A felhasználót értesítjük arról, amikor egyedi feltételek lépnek érvénybe.

A Werfen fenntartja a jogot arra, hogy bármely felhasználó regisztrációját saját belátása szerint megtagadja. A Werfen annak jogát is fenntartja, hogy a Webhely bármely részének használatát regisztrációhoz kösse, akkor is, ha az a rész korábban szabadon hozzáférhető volt.


A felhasználói fiók biztonsága

Az Ön feladata, hogy gondoskodjon a regisztráció során megadott felhasználóneve és jelszava biztonságáról, és Ön teljes felelősséggel tartozik minden, a felhasználónevének és jelszavának felhasználásával végzett tevékenységért. Felhasználónevének és jelszavának illetéktelen használatáról, vagy bármilyen biztonsági jogsértésről haladéktalanul értesítenie kell a Werfent. Ezen rendelkezés Ön általi be nem tartásából eredő veszteségekért és károkért a Werfen semminemű felelősséget nem vállal. Különösen akkor kell gondosan eljárnia, amikor a fiókját nyilvános vagy közös számítógépről használja, hogy mások ne lássák vagy jegyezhessék fel az Ön jelszavát vagy más személyes adatát.


A felhasználásra vonatkozó korlátozások

A Werfen korlátozott, személyes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot és licencet ad Önnek a Webhelyhez való hozzáféréshez. A Webhely, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a Webhelyen található tartalmakat, metaadatokat, designt, szervezeti kialakítást, tartalmi elemeket, külső jegyeket és kezelési jellemzőket, cikkeket, információkat és minden egyéb, a Webhelyen keresztül elérhetővé tett, jogilag védett tartalmat is (a továbbiakban: „Saját Anyagok”), a Werfen vagy a Werfen licencadóinak tulajdonát képezi, és szerzői jogi vagy egyéb, a szellemi tulajdont védő jogszabályok hatálya alá tartozik. A Saját Anyagokhoz kapcsolódó minden jog tulajdonosa a Werfen. A Werfen írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem másolhatja le, nem többszörözheti, nem árulhatja, nem jelentetheti meg, nem forgalmazhatja, nem teheti közszemlére, nem továbbíthatja, nem módosíthatja és nem teheti más módon nyilvánosan hozzáférhetővé a Webhelyen keresztül megszerzett Saját Anyagokat, kivéve az Ön saját, nem kereskedelmi jellegű felhasználásának céljából. Ön vállalja, hogy a Saját Anyagokat nem rendezi át, nem módosítja, és a Saját Anyagok felhasználásával nem hoz létre származékos műveket sem. Ön vállalja, hogy anyagainkat nem alkotja újra, nem gyűjti be, és nem mutatja be másik webhelyen vagy más szolgáltatás keretében történő használat érdekében. Ön vállalja továbbá, hogy a Webhelyről származó tartalmat előzetes hozzájárulásunk nélkül nem teszi közzé weblogokon, hírcsoportokban, levelezőlistákon, elektronikus üzenőfalakon. A fenti, megjelenítésre vonatkozó korlátozás érvényességétől függetlenül Ön az írásos beleegyezésünk nélkül posztolhat a személyes közösségimédia-fiókjain (pl. Twitter®, Facebook®, LinkedIn®) az Önnel a Webhelyen keresztül megosztott hírekre, információkra és eseményekre mutató linkeket. Az Ön által a személyes közösségi média fiókjaiban közzétett minden posztra az adott közösségi média felhasználási feltételei és irányelvei vonatkoznak, és ezek betartása az Ön felelőssége. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes linkek olyan helyekre vagy Szolgáltatásokra mutathatnak, amelyekhez Werfen-fiókra van szükség.


Viselkedés

A Felhasználó vállalja, hogy a Webhelyet és a rajta található információkat általában elvárható gondossággal használja, és betart minden vonatkozó jogszabályt és a jelen Feltételeket. A Felhasználó akkor tölthet fel tartalmakat vagy anyagokat a Webhelyre, ha azok megfelelnek az alábbi viselkedési szabályoknak, ugyanakkor a Felhasználó ezt követően is felelős marad minden feltöltött tartalomért és anyagért.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön tagságát megszüntessük, ha Ön nem rendeltetésszerűen használja a Webhelyet, vagy ha megsérti a jelen Feltételeket, többek között, de nem kizárólag, az alábbi viselkedési szabályokat:

Ön:

 • nem használhat hamis személyazonosságot a Werfen vagy mások megtévesztése céljából;
   
 • nem tölthet fel, posztolhat és továbbíthat a többi Tagnak, vagy a Webhely felhasználóinak, vagy a Werfen munkavállalóinak (a feltöltés vagy továbbítás módjától függetlenül), és nem tehet hozzáférhetővé semmilyen más módon sem törvénytelen, káros, fenyegető, sértő, zaklató, kegyetlen, megbélyegző, vulgáris, obszcén, rágalmazó, mások személyes szféráját sértő, gyűlöletkeltő vagy faji, etnikai vagy más szempontból kifogásolható tartalmat vagy anyagokat;
   
 • nem adhatja ki magát semmilyen jogi vagy természetes személynek, például többek között a Webhely más Tagjainak és felhasználóinak, valamint a Werfen alkalmazottainak sem, és nem jelentheti ki vagy állíthatja más, megtévesztő módon, hogy kapcsolatban áll valamely természetes vagy jogi személlyel;
   
 • nem hamisíthatja meg a fejléceket és nem manipulálhatja más módon az azonosító adatokat abból a célból, hogy elrejtse egy továbbított információ forrását;
   
 • nem tölthet fel, posztolhat, küldhet e-mailben, továbbíthat vagy tehet hozzáférhetővé a Webhely Tagjainak vagy felhasználóinak bármely más módon olyan tartalmat vagy anyagot, amelyek hozzáférhetővé tételére valamely jogszabály, szerződéses vagy bizalmi jogviszony alapján nem jogosult;
   
 • nem tölthet fel, posztolhat, küldhet e-mailben, továbbíthat vagy tehet hozzáférhetővé a Webhely Tagjainak vagy felhasználóinak bármely más módon olyan tartalmat vagy anyagot, amelyek bármely módon megsértik bármely másik fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői vagy más, tulajdonhoz fűződő jogát;
   
 • nem tölthet fel, posztolhat, küldhet e-mailben, továbbíthat vagy tehet hozzáférhetővé a Webhely Tagjainak vagy felhasználóinak bármely más módon bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan hirdetést, promóciós anyagot, levélszemetet, spamet, lánclevelet, piramisjátékot vagy bármely más, kereskedelmi célú megszólító tartalmat vagy anyagot;
   
 • nem tölthet fel, posztolhat, küldhet e-mailben, továbbíthat vagy tehet hozzáférhetővé a Webhely Tagjainak vagy felhasználóinak bármely más módon olyan anyagot, amely szoftveres vírust vagy bármilyen más olyan számítógépes kódot, fájlt, vagy programokat tartalmaz, amelyek célja bármely számítógépes szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés működésének megszakítása, megszüntetése vagy korlátozása;
   
 • nem tehet kísérletet a szervereink, hálózataink, vagy az Önnek nyújtott Szolgáltatások működésének módosítására vagy megszakítására;
   
 • nem sérthet meg – sem szándékosan, sem véletlenül – egyetlen vonatkozó helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabályt vagy törvényi erővel bíró szabályt sem;
   
 • nem zaklathat követéssel vagy más módon más személyeket; nem kérhet, gyűjthet vagy tehet közzé más felhasználókra vonatkozó személyes adatokat (például felhasználóneveket vagy jelszavakat), és erre kísérletet sem tehet, és/vagy
   
 • nem posztolhatja, terjesztheti, továbbíthatja vagy hozhatja más módon nyilvánosságra a személyes vagy előfizetési adatait bármely webhelyen vagy más digitális, elektronikus vagy nyomtatott fórumon.

 

A Webhely és a Szolgáltatások révén elérhetővé váló információ

Ezen a Webhelyen és/vagy a Szolgáltatásokban olyan, termékekre, programokra, eseményekre vagy erőforrásokra vonatkozó információk szerepelnek, melyek nem feltétlenül érhetők el minden országban, és amelyek bármikor megváltozhatnak. Még ha a felsoroltak elérhetőek is egy adott országban, az adott országban egy adott termékre kapott kormányszintű jóváhagyás vagy piaci/forgalomba hozatali engedély más célra vagy felhasználási területre (indikációra) vonatkozhat, és esetleg más korlátozások vonatkoznak rá, mint egy másik országban. Minden országnak saját törvényei, jogszabályai és szokásai vannak, melyek meghatározzák az orvosi/diagnosztikai termékekkel kapcsolatos információk interneten keresztül történő kommunikációját. A Webhelyen található vagy a Szolgáltatások révén közvetített egyetlen információ sem fogható fel az Ön lakóhelye szerinti hatályos törvények vagy jogszabályok alapján nem megengedett termékek megvásárlására vagy felhasználására vonatkozó felszólításként vagy ajánlásként.

A JELEN WEBHELYEN TALÁLHATÓ ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN ELÉRHETŐVÉ TETT MINDEN INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL.

 

Személyes adatok védelme

A személyes adatok általunk történő felhasználásával és más idevágó kérdésekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatunkat.


Jogi nyilatkozatok

ÖN A WEBHELYET A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. A WERFEN A WEBHELYEN TALÁLHATÓ TARTALOM PONTOSSÁGÁVAL, TELJES KÖRŰSÉGÉVEL, IDŐSZERŰSÉGÉVEL VAGY HATÁSOSSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ EMLÍTETT TARTALOMBAN ELŐFORDULÓ BÁRMELY HIBÁÉRT, TÉVEDÉSÉRT VAGY PONTATLANSÁGÉRT SEM. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBHELY, VALAMINT A WEBHELY ÁLTAL ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI LÁTOGATÁSA, HASZNÁLATA „AHOGYAN VAN”, „AHOGYAN ELÉRHETŐ” ALAPON TÖRTÉNIK, ÉS A WERFEN KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL SEM KONKRÉT, SEM VÉLELMEZETT FELELŐSSÉGET TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ EMLÍTETTEK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉVEL, VALAMELY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL ÉS JOGSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. A WERFEN NEM GARANTÁLJA ÉS NEM NYILATKOZIK A JELEN WEBHELYEN SZEREPLŐ TERMÉKEK, AJÁNLATOK, TARTALMAK ÉS ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN. AMENNYIBEN VALAMELY HATÓSÁG A JELEN PONT BÁRMELY RÉSZÉT VÉGREHAJTHATATLANNAK TARTJA, AKKOR A WERFEN FELELŐSSÉGE A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZÓDIK.


Felelősségkorlátozás

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A WERFEN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI, ELRETTENTŐ, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMELY EGYÉB KÁRTÉRÍTÉSÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT HASZONÉRT, ELVESZTETT JÓ HÍRNÉVÉRT, ADATOKÉRT VAGY MÁS SZELLEMI JELLEGŰ VESZTESÉGÉRT JÁRÓ KÁRTÉRÍTÉST (MÉG AKKOR IS, HA A WERFENT TÁJÉKOZTATTÁK E KÁRTÉRÍTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL), AMENNYIBEN AZ AZ ALÁBBIAKBÓL ERED: (A) A WEBHELY HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉG; (B) BÁRMELY, A WEBHELYEN VAGY A WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ BÁRMELY MÁS WEBHELYEN TALÁLHATÓ TARTALOM VAGY MÁS ANYAG HASZNÁLATA; (C) HELYETTESÍTŐ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE, MELYEKRE A WEBHELYEN VAGY A WEBHELYRŐL VÁSÁROLT VAGY MEGSZERZETT BÁRMELY ÁRU, ADAT, INFORMÁCIÓ VAGY WEBHELY, VAGY A WEBHELYRŐL VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT ÜZENET VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL BONYOLÍTOTT TRANZAKCIÓ MIATT VAN SZÜKSÉG; (D) AZ ÖN ÁLTAL KÖZÖLT INFORMÁCIÓK VAGY ADATOK JOGOSULATLAN MEGSZERZÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA; (E) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A WEBHELYEN TETT KIJELENTÉSE VAGY A WEBHELYEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGE; (F) BÁRMELY EGYÉB, A WEBHELLYEL KAPCSOLATOS ÜGY. A WERFENNEK AZ ÖN IRÁNYÁBAN BÁRMELY KÁRRAL, VESZTESÉGGEL ÉS JOGI LÉPÉSRE OKOT ADÓ ESEMÉNNYEL (AKÁR SZERZŐDÉSES, AKÁR JOGELLENES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT [PÉLDÁUL HANYAGSÁG KÖVETKEZMÉNYEKÉNT] TÖRTÉNT) KAPCSOLATBAN FENNÁLLÓ TELJES FELELŐSSÉGE SEMMIKÉPP NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A WERFENNEK KIFIZETETT ÖSSZEG NAGYSÁGÁT. AMENNYIBEN A JELEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS BÁRMELY RÉSZE ÉRVÉNYTELENNEK MINŐSÜLNE, A WERFEN FELELŐSSÉGE A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZÓDIK.


Harmadik felek webhelyei

Előfordulhat, hogy kizárólag kényelmi célból weboldalakat linkelünk be vagy promotálunk. Ön tudomásul veszi, hogy a Werfen nem felel ezekért a webhelyekért, és nem is ellenőrzi vagy irányítja azokat. A Werfen azt kéri Öntől, hogy ezt mindig vegye figyelembe, amikor elhagyja a Webhelyet, és hogy olvassa el minden meglátogatott webhely saját jogi figyelmeztetéseit és adatkezelési irányelveit. Harmadik személyek webhelyeinek Ön általi használatára az adott webhely általános használati feltételei és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Mi nem nyilvánítunk véleményt egyetlen, harmadik személyek által működtetett webhelyről vagy szolgáltatásról sem, és kifejezetten nem vállalunk felelősséget a harmadik személyek által szolgáltatott információkért és azok felhasználásért.


Reklámozás

Előfordulhat, hogy a Webhelyen reklámok jelennek meg, vagy az, hogy a Webhelyet harmadik személyek szponzorálják. A hirdetők és a szponzorok kizárólagos felelősséggel tartoznak azért, hogy a Webhelyen való megjelenésre általuk adott anyagok megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak. A Werfen nem vonható felelősségre a hirdetők vagy a szponzorok által leadott tartalomban esetleg előforduló hibáért, pontatlanságért vagy következetlenségért. Ettől függetlenül a Webhelyen közzétett reklámtartalomhoz kapcsolódó követelésekkel összefüggésben Ön írhat nekünk az Elérhetőségeink című részben megadott e-mail címünkön.


Hatályos jog és bírósági kikötés

Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételekre, valamint az ebből eredő bármely követelésre és ezen követelések értelmezésére Magyarország jogszabályai az irányadók, az esetleges ütközésekre és a jogválasztás alapelveire való tekintet nélkül. A jelen Feltételekből eredő vagy a Webhellyel kapcsolatos bármely peres eljárásra hatáskörtől függően a Werfen székhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.


Vegyes rendelkezések

A Werfennek jogában áll, hogy a jelen Feltételek hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeket átruházza. A jelen Feltételek a Werfen jogutódjaira, engedményeseire és licencvevőire is érvényesek. Az, hogy valamely fél sikertelenül követeli, hogy a másik fél szigorúan betartsa a jelen Feltételekben foglalt bármely rendelkezést, vagy a jelen Feltételek hatálya alá tartozó valamely jogot nem érvényesíti, úgy az nem tekinthető az adott fél részéről jogról való lemondásnak.