Adatvédelmi Szabályzat


Bevezető

Az Adatvédelmi Szabályzat tárgya

Az Ön által nekünk átadott információk

Ön személyes adatainak felhasználása és a feldolgozás jogalapja

Mennyi ideig tárolja a Werfen az Ön személyes adatait?

Kivel oszthatjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön jogai

Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

Gyermekek

Az Ön önéletrajzának átvétele

Közösségi hálózatok

Mobil applikációk

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

 

Bevezető

A Werfen fontos kérdésként kezeli az adatbiztonságot, elismeri az Ön személyes adatai védelmének fontosságát, és mindent elkövet annak érdekében, hogy felelősségteljesen és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje őket.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy ismertesse, adatkezelőként hogyan kezeljük mi, a Werfen Hungary Kft. (a továbbiakban: "Werfen" vagy "mi", egy magyarországi vállalat, melynek adószáma HU23591541, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.) az Ön személyes adatait, és hogy meghatározza az Ön személyes adatai kezelésének és feldolgozásának eszközeit és/vagy céljait.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatot időnként frissíthetjük, ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra.

Az Adatvédelmi Szabályzat utolsó frissítésének dátum: 06/28/2021.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat tárgya

Az Adatvédelmi Szabályzat minden, online és offline üzleti tevékenységünk során a regisztrált felhasználóinkról, weboldalaink látogatóiról és feliratkozóiról, valamennyi ügyfelünkről, beszállítónkról, együttműködő partnerükről és egyéb, velünk folytatott rutinjellegű interakciójuk és tevékenységük során önmagukról adatok szolgáltató érintettekről általunk összegyűjtött, felhasznált, megosztott vagy másképpen feldolgozott személyes adatra vonatkozik (a jelen dokumentumban az Ön által a mi webhelyeink használatával kapcsolatban a "Webhelyek", amikor pedig Ön bármilyen szerződéses jogviszonyra lép velünk, a "Szolgáltatások" kifejezést használjuk).

Webhelyeink ún. sütiket (cookie-kat) használnak. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Sütik használatára vonatkozó szabályzatunkat [link]. Kérjük továbbá, hogy a Webhelyek vagy a Szolgáltatások használatakor olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket is [link].

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Egy-egy konkrét termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatban az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó irányelvekben bővebb vagy konkrétabb tájékoztatás olvasható.
   
 • Egyes Szolgáltatások nyújtása kapcsán előfordulhat, hogy nem "adatkezelőként", hanem csak „adatfeldolgozóként” lépünk fel. Ez azt jelenti, hogy az adott Szolgáltatás keretében a személyes adatok csupán egy érintett fél nevében eljárva mennek át a kezünkön, kivéve, ha a jogszabályok másként rendelkeznek.
   
 • Előfordulhat, hogy a Webhelyeink harmadik felek olyan webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaznak, melyek nem tartoznak a Werfen ellenőrzése alá, így nem vonatkoznak rájuk a jelen Adatvédelmi Szabályzat előírásai. Ezen harmadik személyekhez tartozó webhelyek tartalmáért vagy tevékenységéért nem vállalunk felelősséggel. Mivel ezen harmadik személyek gyűjthetik az Ön személyes adatait, azt javasoljuk, hogy személyes adatainak ezen harmadik személyek általi felhasználásával kapcsolatban olvassák el ezen harmadik személyek által üzemeltetett webhelyek adatvédelmi szabályzatát.
   
 • Minden Werfen cégnek saját adatvédelmi szabályzata van. Noha elvileg nincs nagy különbség aközött, ahogy az Önök személyes adatait az egyes országokban gyűjtjük, felhasználjuk vagy közzétesszük, mindig tájékoztatjuk Önöket a személyes adataiknak az Önök országában történő konkrét feldolgozásának lépéseiről. Ehhez kérjük, olvassák el a szóban forgó ország konkrét adatvédelmi szabályzatát.

 

Az Ön által nekünk átadott információk

Önnel, mint magánszeméllyel kapcsolatban a következő személyes adatokat gyűjtjük:

 • Az általunk automatikusan gyűjtött adatok:

  Bizonyos személyes adatokat automatikusan gyűjtünk, amikor Ön felkeresi a Webhelyeinket – ilyenek például a sütik által gyűjtött adatok.

  Az ily módon gyűjtött adatok többek között a következők lehetnek: az Ön IP-címére, böngészője típusára, a böngésző teljesítményére és paramétereire vonatkozó statisztikák és naplózási információk, melyek segítenek továbbfejleszteni a Webhelyeinket.
   
 • Az Ön által átadott információk:

  Az Önre vonatkozó személyes adatok egy részét Öntől kapjuk meg a Webhelyeink közvetítésével (például amikor Ön feliratkozik a hírlevelünkre, regisztrál a Webhelyünkön, megjegyzést vagy érdeklődést ír, feliratkozik a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz kapcsolódó direkt marketing anyagokra stb.), vagy amikor az általunk nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi (pl. amikor terméket vásárol tőlünk, kitölti az elégedettségi kérdőívet stb.).

  Az így gyűjtött személyes adatok többek között a következők lehetnek: az Ön teljes neve, beosztása, postázási és számlázási címe, intézményének vagy cégének neve, irányítószáma, e-mail címe, felhasználóneve, jelszava, telefonszáma, önéletrajza és/vagy az Ön termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információk (pl. vásárlási és fizetési információk, visszajelzések, marketing-preferenciák, események, képzések adatai, az ügyfélszolgálatunkkal vagy műszaki támogató részlegünkkel folytatott kommunikáció során szerzett kapcsolattartási adatok stb.), és minden olyan személyes adat, melyet Ön önként, közvetlenül közöl velünk.

 

Ön személyes adatainak felhasználása és a feldolgozás jogalapja

Az Ön személyes adatait az alább meghatározott célokra, a következő jogalapokkal dolgozzuk fel:

 • Szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy az Önnel kötendő szerződés létrehozása céljából:
  • Önnek, mint a Werfen ügyfelének, beszállítójának vagy érdekelt partnerének a személyes adatait a szerződéses kötelezettségeink teljesítése (pl. kapcsolattartás, fizetések feldolgozása, termékek és/vagy szolgáltatások szállítása és rendelkezésre bocsátása vagy a vásárlásához/vásárlásaihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása) céljából használjuk fel. Az együttműködő partnerek esetében arra is felhasználjuk a személyes adatokat, hogy megállapítsuk, alkalmasak-e a Werfen termékeinek forgalmazására vagy promotálására.
  • Az Ön tájékoztatásért vagy támogatásért hozzánk eljuttatott kéréseire történő válaszadás.
  • Webhelyeink kezelése, üzemeltetése és védelme, hogy biztonságosabbá és kellemesebbé tegyük az Ön látogatása során szerzett élményét, valamint, hogy elvégezhessük a Webhely adminisztrációs és karbantartási feladatait.
  • Az Ön által nekünk küldött önéletrajz alapján annak megítélése, hogy Ön alkalmas-e az adott pozíció betöltésére. Ezzel kapcsolatban lásd még az Ön önéletrajzának átvétele c. részt.
  • Üzletrész-értékesítés, összeolvadás, egyesülés, ellenőrző befolyás változása, számottevő mértékű eszközállomány átruházása, átszervezés vagy egy hasonló esemény előtti átvilágítás (pl., ha egy másik társaság megvásárolná a Werfent, akkor igényt tartana a birtokunkban lévő személyes adatokra is).
    
 • Azért, mert az Ön személyes adatainak feldolgozása elősegíti a Werfen jogos érdekeinek érvényesítését is például a cég alább megnevezett üzleti tevékenységei során, és az Ön személyes adatainak kezelése nincs hátrányos hatással az Ön érdekeire, jogaira és cselekvési szabadságára:
  • Az Ön igényeinek megismerése, jobb szolgáltatás nyújtása és meglévő termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése.
  • Elektronikus és nem elektronikus kapcsolatfelvétel Önnel az Ön szolgáltatásainkkal és/vagy termékeinkkel kapcsolatos véleményének megismerése és az Ön elégedettségének mérése céljából.
  • Hírlevelünk útján az Ön tájékoztatása a legújabb termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint minden olyan eseményről, mely érdekelheti Önt (bizonyos direkt marketing anyagok elküldése is ebbe a körbe tartozik). Ön a hírlevélről történő leiratkozás útján bármikor megtilthatja az ilyen jellegű kommunikációt.
    
 • Jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatos kötelezettségek, szabályozói igények és követelmények teljesítése:
  • Az Ön személyes adatait a vonatkozó (többek között adminisztratív, adózási, számviteli és munkajogi) jogszabályokkal összhangban kezeljük.
  • Jogi követelések megfogalmazása, érvényesítése és védelme céljából.
  • Bizonyos körülmények között akkor, ha úgy véljük, hogy a személyes adatok felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala a megfelelő módja a Werfen vagy mások jogainak, biztonságának és vagyonának védelme céljából (pl. ha hatóságok jogszerű kéréseinek eleget téve közlünk személyes adatokat többek között nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célból).
    
 • Az Ön beleegyezésére van szükségünk az alábbiakhoz:
  • Bizonyos direkt marketing tevékenységeinkhez (pl. direkt marketing anyagok küldése Önnek, ha Ön még nem kötött szerződést velünk), az Ön tájékoztatása olyan eseményekről, amelyekben részt veszünk, vagy ha valamihez a törvény az Ön konkrét hozzájárulását írja elő. Ha Ön nem kíván ilyen marketinganyagokat kapni tőlünk, akkor a direkt marketing e-mailjeinkben szereplő útmutató követésével vagy velünk közvetlenül kapcsolatba lépve bármikor leiratkozhat ezekről a küldeményekről (kapcsolattartási adatainkat lásd a Hogyan léphet kapcsolatba velünk? c. részben).


Nem használjuk az Ön személyes adatait a fentiekben leírtakkal össze nem egyeztethető célokra, kivéve, ha ehhez Ön hozzájárul, vagy ha arra a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy viták rendezése és/vagy biztonsági kockázatok vagy visszaélések megakadályozása céljából van szükség.

 

Kivel oszthatjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait nem tároljuk annál tovább, mint ameddig a jogszabályok megengedik, és ameddig az a kapcsolódó adatkezelési célokhoz szükséges (pl. addig, ameddig szolgáltatási jogviszonyban állunk Önnel, vagy amíg Ön a Webhelyeinket használja, vagy ameddig más indokunk van az Ön személyes adataink kezelésére). Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy a tárolás időtartama függ a személyes adat típusától, az adattárolás céljától és a vonatkozó jogszabályoktól, így felhasználásonként változik.

Bizonyos előírások ezen időtartam lejártát követően is arra kötelezhetnek minket, hogy az Ön személyes adatait hosszabb időn át tároljuk, elsősorban az esetleges panaszok kezelése vagy bizonyos jogi kötelezettségek teljesítése céljából. Ezen időtartamra zároljuk az Ön személyes adatait, és csak e célokból folytatjuk a tárolásukat.

 

To whom we may share your PII

Az Ön személyes adatait az alábbi, részletesen meghatározott körülmények között osztjuk meg másokkal:

 • Cégcsoporton belüli megosztás:
  • Mivel globális cég vagyunk, az Ön személyes adatait megoszthatjuk a cégcsoportnak a világ más tájain működő vállalataival, és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak betartásával továbbíthatjuk őket azokba az országokba, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. A Werfen cégcsoport vállalatai csak akkor férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, ha arra konkrétan szükségük van abból a célból, amelyhez kapcsolódva a hozzáférést megadjuk. A Werfen cégcsoport vállalatai csak akkor férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, ha arra konkrétan szükségük van abból a célból, amelyhez kapcsolódva a hozzáférést megadjuk. Ide kattintva megtudhatja, kik vagyunk.
    
 • Harmadik fél szolgáltatókkal:
  • Amikor megbízható harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe, hogy a nevünkben dolgozzanak, például marketingügynökségeket, szoftverfejlesztőket, adathoszting- és más informatikai szolgáltatókat, fizetésfeldolgozó vállalkozásokat, akkor ezeket arra kötelezzük, hogy az Ön személyes adatait csak az általunk kért szolgáltatás céljára, vagy egyéb, az utasításainkban szereplő célokra használják fel.
    
 • Felvásárlások esetén:
  • Vállalati tranzakciók (például egy vállalkozás egészének vagy egy részének eladása, elidegenítés, összeolvadás, konszolidáció vagy eszközértékesítés) során a fogadó társaság hozzájuthat az általunk összegyűjtött személyes adatok egy részéhez vagy összességéhez, és megszerezheti az Ön személyes adataihoz kapcsolódóan a jelen Adatvédelmi Szabályzatban írt jogosultságokat. Abban a nem várt esetben, ha fizetésképtelenségre, csődre vagy vagyongondnok kinevezésére kerülne sor, az Ön személyes adatainak vállalati vagyonként történő átruházása is előfordulhat, a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.
    
 • Nyilvánosságra hozatal:
  • Az Ön személyes adatait akkor hozhatjuk nyilvánosságra, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatalra jogos érdekünk érvényesítéséhez vagy a hatályos jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeink körültekintő teljesítéséhez szükség van, például:
   • Idézés vagy más nyomozati igény, bírói utasítás vagy a bűnüldöző vagy közigazgatási szervek egyéb kérései kapcsán;
   • A minket megillető törvényes jogok kinyilvánítása vagy gyakorlása céljából, jogi követelések elleni védekezésként vagy egyéb, a jogszabályokban előírt okból;
   • Jogellenes tevékenységek, vélt csalások vagy egyéb jogsértések kivizsgálása, megelőzése, vagy ezekhez kapcsolódó egyéb lépések céljából;
   • A Werfen, a Werfen dolgozóinak és mások jogainak, vagyonának vagy biztonságának védelme céljából;
   • A törvények, a jelen Adatvédelmi Szabályzat vagy bármely vonatkozó felhasználási feltételek tényleges vagy potenciális megsértésének kivizsgálása vagy megelőzése céljából.


Nekünk és harmadik félként működő szolgáltatóinknak a világ több országában is lehetnek telephelyeink. Ebből következően előfordulhat, hogy mi és harmadik félként működő szolgáltatóink személyes adatokat továbbítunk olyan országokba, vagy hívunk le olyan országokból, amelyek eltérnek az Ön országától.

Gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek azokban az országokban, ahol kezeljük őket. Amennyiben az általunk végzett feldolgozás európai szintű adatvédelmi jogszabályok védelmét élvezi, és az adatokat az EU-ból egy olyan harmadik fél szolgáltatónak továbbítjuk, amely olyan, az EU-n kívüli országban működik, amely nem biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok kapcsán, mi az EU Bizottsága által megfogalmazott standard szerződéses feltételek vagy más, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok által előírt módon gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről.

Személyes adatainak nemzetközi továbbításáról a Hogyan léphet kapcsolatba velünk? c. részben olvashat bővebben.

 

Az Ön jogai

Az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználásához fűződő jogainak és választási lehetőségeinek gyakorlásával kapcsolatban az alábbi lehetőségeket kínáljuk Önnek azzal, hogy a hatályos jogszabályok alapján e lehetőségek többségére érdemi korlátozások vagy kivételek vonatkozhatnak.

 • Másolatot kérhet az általunk Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokból. A konkrét Webhelytől vagy Szolgáltatástól függően Önnek lehetősége lehet áttekinteni és frissíteni bizonyos információkat úgy, hogy belép az adott Webhelyre vagy igénybe veszi az érintett Szolgáltatás által ezzel kapcsolatban kínált lehetőségeket.
   
 • Kérheti, hogy korlátozzuk az Ön személyes adatainak felhasználási körét.
   
 • Kérheti, hogy frissítsük az Önről általunk tárolt személyes adatokat, vagy hogy helyesbítsük az Ön által helytelennek vagy hiányosnak talált személyes adatokat.
   
 • Kérheti, hogy töröljük az általunk Önről tárolt személyes adatokat ("az elfeledtetéshez való jog").
   
 • Ön a jövőre vonatkozóban bármikor visszavonhatja a személyes adatainak általunk történő kezeléséhez adott hozzájárulását (feltéve, hogy ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása).
   
 • Tiltakozhat az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése ellen.
   
 • Kérheti, hogy az Ön személyes adatait egy másik adatkezelőhöz vigyük át ("az adatok hordozhatóságának joga").


Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha kérdése vagy panasza van adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, vagy ha a fentiekben meghatározott jogait kívánja gyakorolni, a "Hogyan léphet kapcsolatba velünk" szakaszban megadott adatok segítségével.

Az Ön védelme érdekében csak az Ön személyazonosságának megnyugtató ellenőrzése után teljesítjük a kérését, e kérés jellegét is figyelembe véve.

Amikor az Ön véleménye szerint a személyes adatainak kezelése jogszabályt sért, vagy ha Ön nem elégedett azzal, ahogyan mi az Ön személyes adatait vagy valamely, azokkal kapcsolatos kérdését vagy kérését kezeltük, Önnek joga van panaszt benyújtani az Ön helyi adatvédelmi felügyeleti szervéhez vagy pert indítani egy illetékes bíróság előtt. A különböző európai adatvédelmi hatóságok listáját ide kattintva tekintheti meg.

 

Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

Nagyra értékeljük az Ön bizalmát, és tudjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése és védelme egyaránt fontos feladat.

Az Ön személyes adatainak véletlenszerű megsemmisülése vagy jogellenes megsemmisítése, továbbá elvesztése, módosítása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy lehívása, valamint jogellenes kezelése elleni védelme érdekében minden, anyagilag ésszerű műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk. Az Ön által nekünk átadott személyes adatokat védett helyen működő számítógépes rendszereken tároljuk, melyekhez csak azon személyek korlátozott köre férhet hozzá, akiknek szükségük van erre ahhoz, hogy a feladatukat és az Ön által esetleg kért szolgáltatásokat elvégezhessék.

Amennyiben a biztonsági intézkedéseink ellenére olyan biztonsági incidens történne, mely vélhetően veszélyt jelentene az Ön személyes adataira, a lehető leghamarabb értesítünk minden érintett felet és az illetékes hatóságokat is, amennyiben ezt a vonatkozó adatvédelmi törvények megkövetelik.

 

Gyermekek

Webhelyeink és Szolgáltatásaink nem gyermekeknek szólnak, és kérjük, hogy 18 év alattiak ne közöljék velünk a személyes adataikat. Tudatosan nem gyűjtjük és kérjük el 18 éven alattiak személyes adatait. Amennyiben Ön 18 év alatti, kérjük, ne küldje el nekünk egyetlen személyes adatát sem. Ha a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti személy személyes adatát gyűjtöttük be, az ilyen adatokat a lehető leghamarabb törölni fogjuk. Ha Ön úgy véli, hogy 18 év alatti személy közölte velünk a személyes adatait, kérjük, értesítsen bennünket a Hogyan léphet kapcsolatba velünk? c. részben szereplő elérhetőségek valamelyikén, hogy törölhessük az ilyen személyes adatokat.

 

Az Ön önéletrajzának átvétele

Önéletrajzot csak olyan jelentkezők nyújthatnak be hozzánk, akik a weboldalunkon keresztül [link] vagy a digitális álláskereső portálokon szereplő profilunkon keresztül jelentkezni kívánnak valamelyik meghirdetett állásunkra, mivel önéletrajzokat csak ezeken a csatornákon keresztül fogadunk be (sajnos egyéb csatornákon keresztül hozzánk eljuttatott önéletrajzokat befogadni vagy feldolgozni nem áll módunkban).

Az ezekben szereplő személyes adatok közlésére az Ön által kért, szerződéskötést megelőző lépések, például az Ön önéletrajzának értékeléséhez van szükség, hogy Ön résztvevőként bekerüljön a kiválasztási folyamatba és esetleg szerződéses jogviszonyra léphessen velünk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az önéletrajza vagy a nekünk megküldött anyag nem tartalmazhat az Ön faji, etnikai származására, politikai nézeteire, vallására, világnézetére, szakszervezeti tagságára, genetikai tulajdonságaira, az Önt egyedileg meghatározó biometrikus adatokra vagy az egészségére és nemi irányultságára vonatkozó információt, mivel ezekre nincs szükség annak elbírálásához, hogy Ön alkalmas-e a pozícióra. Amennyiben ilyen adatok szerepelnek az Ön önéletrajzában, akkor azokat nem dolgozzuk fel, nem tároljuk, és az önéletrajzot haladéktalanul töröljük.

Az Ön személyes adatait a jelentkezők profiljának értékelésével és az azt követő kiválasztással megbízott, megfelelő felhatalmazással rendelkező személyek dolgozzák fel. Ezek a személyek lehetnek a Werfen humán erőforrás osztályának vagy azon részlegének a munkatársai is, amelyre az Ön profiljának értékeléséhez, a kiválasztási folyamat befejezéséhez és a szerződéses jogviszony létrehozásához szükség lehet.

 

Közösségi hálózatok

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Werfen jelen van bizonyos közösségi hálózatokon. Azon személyek személyes adatainak feldolgozására, akik hivatalos közösségi hálózati profilunkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba, a jelen pont, és az adott közösségi hálózat saját felhasználási feltételei, adatvédelmi és hozzáférési szabályzata egyaránt érvényes.
Az Ön személyes adatait kizárólag abból a célból dolgozzuk fel, hogy megfelelően kezelhessük az Ön jelenlétét az adott közösségi hálózaton, és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül töröljünk minden, nem odaillőnek ítélt tartalmat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön a közösségi hálózaton keresztül juttatja el hozzánk az önéletrajzát, akkor mentesülünk az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatos minden felelősség alól.

 

Mobil applikációk
Az Önnel folytatott kommunikáció céljára mobil applikációkat is használhatunk. Mivel a mobil applikációk nem egyformák, és ebből adódóan az Ön személyes adatainak kezelése is eltérő lehet, kérjük, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információért minden esetben olvassa el az adott mobil applikáció konkrét adatvédelmi szabályzatát.

 

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

A Werfen egy globális vállalat, ezért konkrét adatvédelmi felelőst (Data Protection Officer (DPO)) nevezett ki annak biztosítása céljából, hogy a Werfen a személyes adatok védelmére vonatkozó minden jogi követelménynek és előírásnak megfeleljen. Ezenkívül – az adatvédelemmel kapcsolatos bármely kétely vagy aggodalom eloszlatásának céljából – a Werfen a cég valamennyi európai leányvállalatánál a DPO-t képviselő helyi adatvédelmi felelőst (Local DPO) is kinevezett.

A Werfen cégcsoport adatvédelmi felelősének elérhetőségei: e-mail: DPO@werfen.com; levélcím: Werfenlife, S.A., Plaza Europa, 21-23, 08908, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spanyolország.

Az Ön helyi adatvédelmi felelősének elérhetőségei: e-mail: DPO-hu@werfen.com; levélcím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.

A helyi adatvédelmi felelősökről és az egyes Werfen-leányvállalatok adatvédelmi szabályzatáról az alábbi linken található anyag Ország kiválasztása (Select Country) menüpontjában olvashat bővebben: https://www.werfen.com/en.