Privatumo Politika


Įvadas

Mūsų privatumo politikos taikymo sritis

Informacija, kurią jūs pateikiate mums

Kaip mes naudojame jūsų informaciją, ir teisinės priežastys jos tvarkymui

Kiek laiko „Werfen“ saugo jūsų AII?

Su kuo mes galime dalintis jūsų AII

Jūsų teisės

Kaip mes apsaugome jūsų informaciją

Vaikai

Gauname jūsų CV

Socialiniai tinklai

Mobilios aplikacijos (programėlės)

Kaip su mumis susisiekti

 

Įvadas

Duomenų privatumas mums yra svarbus. Mes, kompanija „Werfen“, pripažįstame jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą ir įsipareigojame juos tvarkyti atsakingai ir laikydamiesi galiojančių įstatymų.

Ši Privatumo Politika yra skirta apibūdinti, kaip mes, Lietuvos įmonė UAB "Werfen LT" (toliau vadinama „Werfen“, „mes“ arba „mus“), PVM kodas LT110413888, įmonės adresas: Savanorių pr. 281A, Kaunas LT-50128, Lietuva, tvarkome jūsų asmenį identifikuojančią informaciją (toliau vadinamą „AII“) kaip duomenų valdytojas, nustatydamas jos tvarkymo būdus ir (arba) tikslus.

Retkarčiais mes galime atnaujinti šią Privatumo Politiką. Tai padarius, pakeitimai įsigalios iškart, svetainėje paskelbus pataisytą Privatumo Politiką. Todėl rekomenduojame reguliariai pasitikrinti šią Privatumo Politiką.

Paskutinį kartą ši Privatumo Politika buvo atnaujinta 06/28/2021.

 

Mūsų privatumo politikos taikymo sritis

Mūsų Privatumo Politika taikoma visų mūsų svetainių registruotų vartotojų, lankytojų ir abonentų bei visų klientų, tiekėjų, bendradarbių ir kitų suinteresuotų asmenų, kurie teikia informaciją jų įprastinės sąveikos ir veiklos su mumis metu, visai asmenį identifikuojančiai informacijai (AII), kurią renkame, naudojame, dalijamės arba kitaip tvarkome vykdydami savo veiklą tiek internete, tiek neprisijungę prie interneto (šiame dokumente mes darysime nuorodą į „Svetaines“, kai kalbėsime apie jūsų sąveikavimą arba naudojimąsi mūsų svetainėmis, ir į „Paslaugas“, kai kalbėsime apie bet kokių sutartinių santykių su mumis užmezgimą).

Mūsų Svetainės naudoja slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, skaitykite mūsų Slapukų Politiką. Be to, naudodamiesi mūsų Svetainėmis arba Paslaugomis, perskaitykite mūsų Paslaugų teikimo sąlygas.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad:

 • Mes atitinkamo produkto arba paslaugos privatumo politikoje taip pat galime pateikti papildomos ar tikslesnės informacijos apie AII, susijusios su konkrečiu produktu arba paslauga, rinkimą ar naudojimą.
   
 • AII, tvarkomos teikiant kai kurias Paslaugas, atžvilgiu mes galime veikti tik kaip „tvarkytojas“ (o ne kaip „valdytojas“). Tai reiškia, kad Paslaugų sistemoje mes tvarkome AII tik atitinkamo suinteresuoto asmens vardu, išskyrus atvejus, kai teisiškai reikalaujama daryti kitaip.
   
 • Mūsų Svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurių „Werfen“ nevaldo ir kurioms ši Privatumo Politika netaikoma. Mes neatsakome už šių trečiųjų šalių svetainių turinį ir veiklą. Kadangi šios trečiosios šalys gali rinkti jūsų AII, siūlome susipažinti su šių trečiųjų šalių svetainėms taikoma privatumo politika, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip jie naudojasi jūsų AII.
   
 • Visos „Werfen“ įmonės turi savo Privatumo Politiką. Nors neturėtų būti didelių skirtumų, kaip mes renkame, naudojame arba atskleidžiame jūsų AII įvairiose šalyse, mes informuosime jus apie bet kokią konkrečią jūsų AII tvarkymo veiklą, vykstančią jūsų šalyje. Jei reikia daugiau informacijos, ieškokite jos pagal nuorodas.

 

Informacija, kurią jūs pateikiate mums

Individualiai, mes renkame jūsų AII taip, kaip paaiškinta žemiau:

 • Informacija, kurią mes renkame automatiškai:

  Kai kurie AII gali būti renkami automatiškai, kai lankotės mūsų Svetainėse arba naudojatės jomis, pvz., slapukų surinkta informacija.

  Tokiu būdu surinkta AII gali apimti informaciją apie jūsų IP adresą, naršyklės tipą, prisijungimo informaciją ir naudojimo bei matavimo rodiklių statistiką tam, kad padėtų pagerinti ir toliau tobulinti mūsų Svetaines.
   
 • Informacija, kurią jūs pateikiate mums:

  Mes galime iš jūsų gauti AII per mūsų Svetaines (pvz. kai registruojatės mūsų svetainėse, pateikiate komentarą ar paklausimą ir pan.) arba kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis (pvz., kai perkate iš mūsų produktą, pildote paslaugų vertinimo apklausos anketą ir kt.).

  Tokiu būdu surinkta AII gali apimti jūsų vardą, pavardę, pareigas, pašto ir sąskaitų išsiuntimo adresą, šalį, įstaigą arba įmonę, pašto kodą, elektroninį paštą, vartotojo vardą, slaptažodį, telefono numerį, gyvenimo aprašymą ir (arba) informaciją, susijusią su jūsų produktais ir paslaugomis (pvz., informaciją apie pirkimus ir mokėjimus, atsiliepimus, rinkodaros pasirinkimus, renginius ir mokymus, kontaktinę informaciją, gautą bendraujant su mūsų klientais arba technine tarnyba ir kt.) ir bet kurią kitą AII, kurią jūs savanoriškai mums pateikiate tiesiogiai.

 

Kaip mes naudojame jūsų informaciją, ir teisinės priežastys jos tvarkymui

Jūsų AII mes tvarkome žemiau nurodytais tikslais, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • Vykdydami mūsų sutartinius įsipareigojimus arba imdamiesi veiksmų siekiant sudaryti sutartį su jumis:
  • Būdami „Werfen“ klientai, tiekėjai, bendradarbiai arba suinteresuotosios šalys, mes naudojame jūsų AII tam, kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus, tokius kaip pranešimų perdavimas, mokėjimų vykdymas, produktų pristatymas ir (arba) paslaugų teikimas ir klientui būtinos aptarnavimo paslaugos, susijusios su pirkiniu(-iais). Bendradarbių atveju, mes taip pat galime tvarkyti AII tam, kad įvertintume jų tinkamumą platinti ar reklamuoti „Werfen“ produktus.
  • Atsakydami į jūsų prašymus suteikti informacijos arba pagalbą.
  • Tvarkydami, naudodami ir apsaugodami mūsų Svetaines tam, kad jas lankydami jūs gautumėte saugesnės ir geresnės patirties, o taip pat vykdant atitinkamas Svetainės administravimo ir priežiūros užduotis.
  • Jei atsiųsite mums savo gyvenimo aprašymą, įvertinkite savo profilio tinkamumą atsižvelgdami į siekiamas pareigas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Gauname jūsų CV“.
  • Įmonės pardavimo, susijungimo, konsolidavimo, valdymo pasikeitimo, reikšmingos turto dalies perdavimo, reorganizavimo arba kompleksinio juridinio vertinimo, numačius tokį įvykį, atveju (pvz., jei kokia nors įmonė įsigytų „Werfen“, ji taip pat galėtų įsigyti mūsų turimą AII).
    
 • Kadangi tai palaiko teisėtus „Werfen“ interesus verslo veikloje kaip nurodyta žemiau, ir todėl, kad toks tvarkymas nedaro nepagrįsto poveikio jūsų interesams, teisėms ir laisvėms:
  • Norėdami suprasti jūsų poreikius, suteikti jums geresnes paslaugas ir patobulinti mūsų esamus produktus ir paslaugas.
  • Norėdami susisiekti su jumis tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu, norėdami sužinoti jūsų nuomonę apie mūsų paslaugų ir (arba) produktų kokybę ir ištirti jūsų poreikių atitikimo laipsnį.
    
 • Vykdydami savo įsipareigojimus laikytis įstatymų, norminių aktų ir reikalavimų:
  • Mes tvarkome jūsų AII taip, kaip reikalauja galiojantys norminiai aktai (įskaitant administracinius, mokestinius, apskaitos ir darbo įsipareigojimus).
  • Pagrindžiant, įgyvendinant arba apginant teisinius reikalavimus.
  • Tam tikromis aplinkybėmis, kai manome, kad AII naudojimas arba atskleidimas yra tinkamas apsaugoti „Werfen“ arba kitų asmenų teises, saugumą ir nuosavybę (pvz., kai reikia atskleisti informaciją atsakant į teisėtus valdžios institucijų prašymus, pvz., siekiant patenkinti nacionalinio saugumo arba teisėsaugos reikalavimus).
    


Jūsų AII nenaudosime jokiu kitu tikslu, nesuderinamu su aukščiau išvardytais tikslais, išskyrus atvejus, kai jūs esate tam davęs savo sutikimą, arba jei mums tai būtina laikantis teisinių įsipareigojimų, sprendžiant ginčus ir (arba) užkertant kelią saugumo problemoms arba piktnaudžiavimui.

 

Kiek laiko „Werfen“ saugo jūsų AII?

Mes nesaugosime jūsų AII ilgiau, nei tai yra teisiškai leidžiama ir būtina susijusiems tvarkymo tikslams vykdyti (pvz., tol, kol yra Paslaugų santykiai, arba jūs naudojatės mūsų Svetainėmis, arba tol, kol mes turime kitą tikslą tai daryti). Tačiau atminkite, kad saugojimo laikotarpis priklauso nuo AII tipo, tikslų ir taikytinų įstatymų, todėl kiekvienas atvejis skiriasi.

Pasibaigus šiam laikui, tam tikri įstatymai mus įpareigoja saugoti tokius duomenis ilgesnį laiką, ypač nagrinėjant galimus skundus ar vykdant teisinius įsipareigojimus. Šiuo laikotarpiu laikysime jūsų AII užblokavę tik siekdami įvykdyti minėtus tikslus.

 

Su kuo mes galime dalintis jūsų AII

Mes dalijamės jūsų AII su kitomis organizacijomis šiomis ribotomis aplinkybėmis:

 • Dalijimasis grupės viduje:
  • Kaip globali įmonė, galime dalintis jūsų AII su dukterinėmis įmonėmis visame pasaulyje ir perduoti ją į šalis, kuriose vykdome savo veiklą pagal šią Privatumo Politiką. Tarp „Werfen“ filialų, mes suteikiame jiems prieigą prie jūsų AII tik esant poreikiui žinoti, kai siekiama vykdyti reikalingus tikslus, kuriems tokia prieiga suteikiama. Apsilankykite mūsų svetainės skiltyje "Pasirinkite šalį" ir sužinokite, kas mes esame.
    
 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai:
  • Kai mes naudojamės patikimų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, dirbančių mūsų vardu, paslaugomis, pvz., rinkodaros agentūrų, programinės įrangos, duomenų prieglobos ir kitų IT paslaugų teikėjų, mokėjimo sistemų operatorių ir kt. paslaugomis. Šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai privalo nenaudoti jūsų AII kitiems tikslams, išskyrus mūsų prašomų ar kitokių paslaugų teikimą pagal mūsų nurodymus.
    
 • Įsigijimai:
  • Vykdydama įmonių sandorį, pvz., parduodant visą mūsų įmonę arba jos dalį, atliekant aktyvų išpardavimą, susijungimą, konsolidavimą arba turto pardavimą, įmonė-gavėja gali įsigyti visą arba dalį mūsų surinktų AII ir ji prisiims teises bei pareigas, susijusias su jūsų AII, kaip aprašyta šioje Privatumo Politikoje. Mažai tikėtino nemokumo, bankroto arba įmonės perėmimo administratoriaus žinion atveju jūsų AII taip pat gali būti perduotas kaip įmonės turtas, laikantis galiojančių įstatymų.
    
 • Atskleidimas:
  • Mes galime atskleisti jūsų AII, jei sąžiningai manome, kad toks atskleidimas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams arba apdairiai atsižvelgdami į mūsų įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus:
   • Atsakydami į teismo šaukimą ar panašų tyrimo reikalavimą, teismo nutartį ar kitą teisėsaugos ar viešojo administravimo institucijų prašymą.
   • Nustatant arba įgyvendinant savo juridines teises, ginantis nuo teisinių reikalavimų arba kitais teisės aktais nustatytais atvejais.
   • In connection with efforts to investigate, prevent, or take other action regarding illegal activity, suspected fraud or other wrongdoing.
   • Ryšium su pastangomis tirti neteisėtą veiklą, įtariamą sukčiavimą ar kitus neteisėtus veiksmus, užkirsti jiems kelią ar imtis kitų veiksmų.
   • Apsaugant ir ginant „Werfen“, mūsų darbuotojų ar kitų teises, turtą ar saugumą.
   • Tiriant arba padedant užkirsti kelią bet kokiems įstatymų, šios Privatumo Politikos arba bet kurių taikomų Naudojimo Sąlygų pažeidimams arba galimiems pažeidimams.


Mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai galime vykdyti operacijas įvairiose pasaulio vietose. Todėl mes ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai galime perduoti AII į šalis, kurios nėra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, arba turėti prieigos prie AII galimybę iš tokių šalių.

Mes imamės priemonių užtikrinti, kad jūsų AII turėtų tinkamą apsaugos lygį tose šalyse, kuriose juos tvarkome. Jei mūsų tvarkymui taikomi kokie nors ES duomenų apsaugos reglamentai, o jūsų AII yra perduodamas iš ES trečiųjų šalių paslaugų teikėjams tvarkyti bet kurioje ES nepriklausančioje šalyje, kuri nėra pripažįstama užtikrinanti pakankamą AII apsaugos lygį, mes pasirūpiname atitinkamomis apsaugos priemonėmis pagal ES Komisijos standartines sutarčių sąlygas arba bet kokiomis kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis, numatytomis galiojančiuose duomenų apsaugos reglamentuose.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tarptautinį AII perdavimą, galite su mumis susisiekti skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.

 

Jūsų teisės

Mes siūlome žemiau pateiktas galimybes pasinaudoti savo teisėmis ir pasirinkimus, kaip mums naudoti jūsų AII. Pagal galiojančius įstatymus daugeliui jų taikomi reikšmingi apribojimai arba išimtys:

 • Paprašykite mūsų turimos jūsų AII kopijos. Priklausomai nuo Svetainės arba Paslaugų, galite peržiūrėti ir atnaujinti tam tikrą informaciją, patekę į atitinkamą Svetainę arba Paslaugų puslapį.
   
 • Paprašykite apriboti būdą, kuriuo mes naudojame jūsų AII.
   
 • Paprašykite atnaujinti mūsų turimą jūsų AII arba ištaisyti visą, jūsų manymu, neteisingą arba neišsamią AII.
   
 • Paprašykite ištrinti jūsų AII, kurią mes turime („teisė būti pamirštam“).
   
 • Bet kada atsiimkite sutikimą tvarkyti jūsų AII ateityje (tiek, kiek toks tvarkymas grindžiamas teisiniu jūsų sutikimo pagrindu).
   
 • Nesutikite, kad mes tvarkytume jūsų AII.
   
 • Paprašykite jūsų AII perduoti jums arba kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumo“ teisė).


Jei turite kokių nors abejonių ar skundų dėl mūsų privatumo praktikos arba norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, galite susisiekti su mumis naudodamiesi toliau pateiktame skyriuje "Kaip su mumis susisiekti" nurodyta informacija.

Jūsų saugumo tikslais, mes pateiksime užklausas, susijusias su AII, tik patikrinę jūsų tapatybę, atsižvelgdami į jūsų užklausos pobūdį.

Kai, jūsų nuomone, tvarkant jūsų AII pažeidžiami teisiniai reikalavimai, arba jei jūsų netenkina tai, kaip mes tvarkome jūsų AII ar bet kokią privatumo užklausą ar prašymą, kurį mums pateikėte, jūs turite teisę kreiptis į vietinę duomenų apsaugos klausimus reguliuojančią instituciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėdami čia galite rasti įvairių Europos duomenų apsaugos institucijų sąrašą.

 

Kaip mes apsaugome jūsų informaciją

Mes vertiname tai, kad jūs pasitikite mumis, o taip pat ir tai, kaip svarbu apsaugoti ir tvarkyti jūsų AII.

Mes naudojame komerciškai pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume jūsų AII nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų. AII, kurią jūs mums pateikiate, yra saugoma kompiuterinėse sistemose, esančiose kontroliuojamuose įrenginiuose, prie kurių prisijungti gali tik ribotas skaičius asmenų, kuriems būtina žinoti duomenis, kad galėtų atlikti savo užduotis ir suteikti bet kokias jūsų prašomas paslaugas.

Jei, nepaisant mūsų saugumo priemonių, įvyks saugumo pažeidimas, dėl kurio gali kilti pavojus jūsų AII, mes kuo greičiau apie tai informuosime atitinkamas nukentėjusias šalis ir atitinkamas institucijas, kaip to reikalauja galiojantys duomenų apsaugos įstatymai.

 

Vaikai

Mūsų Svetainės arba Paslaugos nėra skirtos vaikams, todėl prašome, kad vaikai iki 18 metų mums nepateiktų savo AII. Mes sąmoningai nerenkame ir neprašome AII tų asmenų, kurie yra jaunesni nei 18 metų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, nesiųskite mums savo AII. Sužinoję, kad surinkome AII iš vaikų iki 18 metų, mes kuo greičiau ištrinsime tą AII. Jei manote, kad jaunesnis nei 18 metų vaikas mums galėjo pateikti savo AII, susisiekite su mumis naudodamiesi informacija, nurodyta skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“ tam, kad informacija būtų ištrinta.

 

Gauname jūsų CV (gyvenimo aprašymą)

Gyvenimo aprašymus mums gali pateikti tik tie paraiškovai, kurie nori kreiptis dėl bet kurių neužimtų pareigų per mūsų svetainę [nuoroda] arba mūsų profilį skaitmeninėse darbo pasiūlymų platformose, nes tai yra vieninteliai būdai priimti jūsų CV (apgailestaujame, bet nepriimsime ir netvarkysime gyvenimo aprašymų, siunčiamų kitais būdais).

Minėtas reikalavimas mums atskleisti AII yra būtinas įgyvendinant jūsų prašomas priemones prieš sutarties sudarymą, pavyzdžiui, jūsų gyvenimo aprašymo įvertinimas, kuris yra būtinas jums siekiant tapti atrankos proceso dalyviu ir su mumis sukurti galimus sutartinius santykius. Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų gyvenimo aprašyme ar bet kokioje mums siunčiamoje informacijoje neturi būti asmens duomenų, susijusių su jūsų rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, genetiniais duomenimis, išskirtinai jus identifikuojančiais biometriniais duomenimis arba informacija, susijusia su jūsų sveikata, seksualiniu gyvenimu ar seksualinė orientacija, nes jie nėra būtini vertinant jūsų tinkamumą pareigoms. Jei tokie duomenys būtų nurodyti jūsų gyvenimo aprašyme, jie nebus tvarkomi ar saugomi, o gyvenimo aprašymas bus nedelsiant ištrintas.

Jūsų AII gali tvarkyti įgalioti asmenys, atsakingi už paraiškovų profilių vertinimą ir tolimesnę personalo atranką. Jie gali dirbti Žmogiškųjų išteklių skyriuje arba srityje ar skyriuje, kuris laikomas būtinu vertinant jūsų profesinį profilį ir siekiant atlikti atrankos procedūrą bei įforminti bet kokius tolimesnius sutartinius santykius.

 

Socialiniai tinklai

Informuojame jus, kad mes galime būti socialiniuose tinkluose. Asmenų, su kuriais mes susisiekiame per mūsų oficialius socialinius tinklus, AII tvarkymą reglamentuos šis skyrius, taip pat kiekvienu atskiru atveju socialiniam tinklui taikomos naudojimo sąlygos, privatumo politika ir prieigos politika.
Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik vieninteliu tikslu - kad galėtume tinkamai valdyti jūsų buvimą socialiniame tinkle, pasilikdami teisę be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kokį netinkamu laikomą turinį.
Informuojame, kad jei per socialinį tinklą siųsite bet kokią AII, mes būsime atleisti nuo atsakomybės, susijusios su jūsų AII apsauga.

 

Mobiliosios aplikacijos (programėlės)
Mes galime naudoti mobiliąsias programėles tam, kad galėtume su jumis sąveikauti. Kadangi ne visos šios mobiliosios programėlės yra panašios, ir jūsų AII tvarkymas gali skirtis, išsamesnės informacijos apie jūsų AII tvarkymą ieškokite konkrečioje šių programėlių privatumo politikoje.

 

Kaip su mumis susisiekti

Būdama globali kompanija, „Werfen“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris garantuos, kad „Werfen“ laikytųsi visų teisinių reglamento reikalavimų, susijusių su AII apsauga. Be to, siekdama palengvinti bet kokių klausimų, susijusių su abejonėmis arba susirūpinimu dėl duomenų privatumo, sprendimą, kiekvienoje ES „Werfen“ įmonėje „Werfen“ taip pat paskyrė Vietinį DAP (DAP atstovą).

Su “Werfen” grupės DAP galima susiekti elektroniniu paštu DPO@werfen.com arba paštu adresu: Werfenlife, S.A., Plaza Europa, 21-23, 08908, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain (Ispanija).

Su jūsų vietiniu DAP galima susiekti elektroniniu paštu DPO-lt@werfen.com arba paštu adresu: Savanorių pr. 281A, Kaunas LT-50128, Lietuva.

Platesnės informacijos apie mūsų vietinius duomenų apsaugos pareigūnus (DAP) ir atitinkamą skirtingų „Werfen“ bendrovių privatumo politiką taip pat galite rasti Skyriuje „Pasirinkite šalį“, naudodami šią nuorodą: https://www.werfen.com/en.