Paslaugų teikimo sąlygos


PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS (TOLIAU VADINAMAS SĄLYGOMIS), KADANGI ŠIOSE SĄLYGOSE YRA SVARBIOS INFORMACIJOS APIE JŪSŲ JURIDINES TEISES, JŲ GYNIMO PRIEMONES IR ĮSIPAREIGOJIMUS.

UAB Werfen LT kurios mokesčių mokėtojo numeris PVM kodas LT110413888, buveinės adresas avanorių pr. 281A, Kaunas LT-50128, Lietuva, sveikina Jus savo svetainėje [nurodykite svetainę] (toliau - "Svetainė"). Su mumis galite susisiekti arba elektroniniu paštu per šios Svetainės skyrių Susisiekite su mumis (Contact Us), kurį rasite adresu [nurodykite svetainę]. UAB Werfen LT yra įmonė, priklausanti Werfen įmonių grupei (kartu vadinamų "Werfen").

Ši Svetainė suteikia naudotojams platformą, kad jie turėtų priėjimą ir gautų informaciją apie naujienas, renginius, mokomąjį turinį ir Werfen produktus, įskaitant informacinius lapelius pacientams ir MSDS [medžiagų saugumo duomenų lapus]/SDS [saugos duomenų lapus], o taip pat suteikia portalą kitoms Werfen‘o mokomosioms priemonėms ir švieslentėms- informaciniams skydeliams (pvz. ISIweb, AccuTrakTM ir Werfen Academy) (toliau - "Paslaugos"). Norint pasiekti ir naudoti kai kurias Paslaugas, gali reikėti iš anksto registruotis Svetainės nariu, kaip išsamiau paaiškinta žemiau esančiame skyriuje "Registracija ir Svetainės bei paslaugų naudojimas".

Svetainė skirta subjektams ir asmenims, vykdantiems tik komercinę arba profesinę veiklą. Todėl, patekę į Svetainę ir naudodamiesi Paslaugomis, jūs garantuojate ir patvirtinate, kad nesate vartotojas, o savo jurisdikcijoje esate pilnametis.

Werfen gali bet kada šias Sąlygas peržiūrėti, keisti ir atnaujinti. Visi pakeitimai įsigalios, kai jie bus paskelbti Svetainėje. Prašome reguliariai apsilankyti ir peržiūrėti šias sąlygas. Jūsų tolesnis Svetainės arba Paslaugų naudojimas reiškia, kad sutinkate su Sąlygomis ir tuo metu galiojančia jų versija. Jei šios Sąlygos būtų iš esmės pakeistos, jūsų bus paprašyta arba pateikti aiškų sutikimą su pakeistomis sąlygomis arba nustoti naudotis Svetaine ir Paslaugomis.

Mūsų teikiamoms Paslaugoms gali būti taikomos specialios sąlygos. Nukreipsime jus į šias papildomas sąlygas tuo metu, kai jūs kreipsitės į mus dėl susijusių Paslaugų. Prašome atidžiai perskaityti taikomas sąlygas. Jei tarp šių Sąlygų ir sąlygų, taikomų bet kurioms Paslaugoms, yra prieštaravimų, tokio prieštaravimo atveju pirmenybė teikiama būtent tai paslaugai taikomoms sąlygoms.

Werfen gali bet kada nutraukti visos Svetainės arba jos dalių veikimą. Tokiu atveju Werfen neprisiima jokios atsakomybės ir nėra atsakinga už nuolatinį Svetainės prieinamumą.

Šios Sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 06/28/2021.

 

Registracija ir Svetainės bei paslaugų naudojimas

Ši Svetainė yra sudaryta iš dviejų pagrindinių skyrių:


Viešai prieinama dalis

Šiame skyriuje pateikiama bendro pobūdžio informacija apie bendrovę Werfen, pvz. naujienos, renginiai, informacija apie bendrovę ir kita susijusi informacija, kuria mes galime kartkartėmis pasidalinti. Norint patekti į šį skyrių, nereikia išankstinės registracijos.


Riboto prieinamumo skyrius

Šiame skyriuje pateikiama informacija ir turinys, konkrečiai skirti sveikatos priežiūros specialistams, pvz. mokomasis turinys ir e-mokymo kursai, programos, padedančios jums valdyti mūsų produktų kokybės kontrolę, informacija apie Werfen‘o parduodamus produktus arba produktų, kuriais prekiauja Werfen, pardavimo skatinimo akcijos.

Norėdami turėti prieigą prie šio skyriaus, turite iš anksto užsiregistruoti Svetainės nariu (toliau - „Narys“). Norėdami susikurti Werfen paskyrą, Nariai privalo pateikti šią būtiniausią informaciją: naudotojo vardas, asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis. Gali prireikti papildomos informacijos, kuri nustatoma konkrečioms mokomosioms priemonėms (pvz. Illuminations Webinars, ISIweb, AccuTrak™ ir Werfen Academy mokomosios priemonės). Jums taip pat gali reikėti įvesti informaciją apie produkto modelį tam, kad turėtumėte prieigos prie tam tikrų Paslaugų aspektų galimybę (pvz. ISIweb, AccuTrak™ ir Werfen Academy paslaugos). Jei nesiregistruosite Nariu, jums gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis funkcijomis arba Paslaugomis. Nariai turėtų pranešti Werfen‘ui apie visus savo asmens duomenų pakeitimus, kad užtikrintų Werfen‘o failuose esančiosi informacijos nuolatinį atnaujinimą. Naudotojas turi užtikrinti, kad Werfen‘ui pateiktas el. pašto adresas būtų naudojamas ir tinkamas susisiekti su naudotoju.

Priklausomai nuo Paslaugų, prieigai prie riboto prieinamumo skyriaus gali būti taikomos tam tikros sąlygos (pvz. sumokėti mokestį). Tokiu atveju būtent tos specialios sąlygos pakeičia, papildo ir (arba) modifikuoja šias Sąlygas. Naudotojas bus informuotas, jei bus taikomos kokios nors specialios sąlygos.

Werfen pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti registruoti bet kurį naudotoją. Werfen taip pat pasilieka teisę bet kuriai Svetainės daliai taikyti reikalavimą registruotis, net jei ta dalis anksčiau buvo laisvai prieinama.


Paskyros sauga

Jūs esate atsakingas už savo naudotojo vardo ir slaptažodžio, kurį nurodėte registruodamasis, konfidencialumo išlaikymą, o taip pat esate visiškai atsakingas už visą veiklą, kuri vykdoma naudojant jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį. Jūs turite nedelsdamas pranešti mums apie neteisėtą savo naudotojo vardo ar slaptažodžio naudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Werfen nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad jūs nesilaikėte šios nuostatos. Turėtumėte būti ypač atsargūs, kai naudojatės savo paskyra iš viešo ar bendro naudojimo kompiuterio, kad kiti asmenys negalėtų peržiūrėti ar įsirašyti jūsų slaptažodžio ar kitos asmeninės informacijos.


Naudojimo apribojimai

Werfen suteikia jums ribotą asmeninę, neišimtinę ir neperleidžiamą teisę ir leidimą patekti į Svetainę. Svetainė, įskaitant be apribojimų, turinį, metaduomenis, dizainą, struktūrą, kompiliaciją, išvaizdą ir turinį, straipsnius, informaciją ir visą kitą saugomą turinį, pasiekiamą naudojantis Svetaine (toliau - „Nuosavybės teise turima medžiaga“), yra Werfen‘o nuosavybė arba mūsų licencijų išdavėjų nuosavybė ir yra saugoma autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Visas teises į Nuosavybės teise turimą medžiagą saugo Werfen. Jei neturite rašytinio Werfen sutikimo, negalite kopijuoti, dauginti, parduoti, skelbti, platinti, rodyti, retransliuoti, modifikuoti arba kitokiu viešu būdu kam nors suteikti prieigą prie Nuosavybės teise turimos medžiagos, gautos per Svetainę, išskyrus savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jūs sutinkate nepertvarkyti, nekeisti ir nekurti antrinių kūrinių naudodami Nuosavybės teisę turimą medžiagą. Jūs sutinkate nekurti, neišgauti ir nerodyti mūsų turinio kitos interneto svetainės arba paslaugos naudojimui. Jūs sutinkate be mūsų rašytinio sutikimo neskelbti jokio Svetainės turinio internetiniuose tinklaraščiuose, naujienų grupėse, pašto sąrašuose arba elektroninėse skelbimų lentose. Nepaisant šio turinio skelbimo apribojimo, be mūsų rašytinio sutikimo galite pateikti nuorodas į naujienas, informaciją ir renginius, kurie jums tampa prieinami per Svetainę jūsų asmeninėse socialinių tinklų paskyrose (pavyzdžiui, platformose Twitter®, Facebook, LinkedIn®). Visiems įrašams, kuriuos skelbiate savo socialinių tinklų paskyrose, taikomos atitinkamos socialinių tinklų platformos sąlygos ir politika, o jūs esate atsakingas už šių sąlygų ir politikos laikymąsi. Atminkite, kad kai kurios nuorodos gali pateikti svetainių arba Paslaugų, kurioms reikalinga Werfen‘o paskyra, adresus.


Elgesys

Naudotojas įsipareigoja atsakingai naudotis Svetaine ir joje esančia informacija ir pilnai laikytis galiojančių teisės aktų bei šių Sąlygų. Naudotojas gali įkelti turinį arba medžiagą į Svetainę, jei jie atitinka žemiau nustatytas elgesio taisykles, ir jis laikomas atsakingu už bet kokį įkeltą turinį ar medžiagą.

Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų Narystę, jei netinkamai naudojatės Svetaine arba pažeidžiate šias Sąlygas, įskaitant, be apribojimų, šias elgesio taisykles.

Jūs negalite:

 • Werfen‘o arba kitų asmenų klaidinimui naudoti netikrą tapatybę;
   
 • Įkelti, paskelbti, persiųsti kitiems Svetainės Nariams ar naudotojams ar Werfen‘o darbuotojams bet kokiomis priemonėmis arba kitaip pateikti turinį ar medžiagą, kurie yra neteisėto, žalingo, grėsmingo, įžeidžiančio, smurtinio, sukeliančio žalą, juodinančio gerą vardą, vulgaraus, nepadoraus, šmeižikiško, pažeidžiančio kito asmens privatumą, neapykantą kurstančio turinio, arba nepriimtini rasiniu, etniniu arba kitokiu atžvilgiu;
   
 • Apsimetinėti kitu asmeniu arba subjektu, tame tarpe kitu Svetainės Nariu ar naudotoju, ar Werfen‘o darbuotoju, arba melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai pateikti savo ryšį su asmeniu ar subjektu;
   
 • Suklastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais, siekiant užmaskuoti perduotos informacijos kilmę;
   
 • Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu ir bet kokiomis kitomis priemonėmis perduoti kitiems Svetainės Nariams ar naudotojams arba kitaip padaryti prieinamą turinį arba medžiagą, kurių pagal įstatymus ar pagal sutartinius ar patikėjimo santykius neturite teisės padaryti prieinamą;
   
 • Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu ir bet kokiomis kitomis priemonėmis perduoti kitiems Svetainės Nariams ar naudotojams arba kitaip padaryti prieinamą turinį arba medžiagą, pažeidžiančius bet kurios šalies patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitas nuosavybės teises;
   
 • Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu ir bet kokiomis kitomis priemonėmis perduoti kitiems Svetainės Nariams ar naudotojams arba kitaip padaryti prieinamą nepageidaujamą ar neteisėtą reklamą, pardavimus skatinančią medžiagą, „pašto šlamštą“, „brukalą“, „grandininius laiškus“, „piramidės schemas“ ar bet kokios kitos formos medžiagą, skirtą vykdyti prekybą per tarpininkus;
   
 • Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu ir bet kokiomis kitomis priemonėmis perduoti kitiems Svetainės Nariams ar naudotojams arba kitaip padaryti prieinamą medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų arba bet kokių kitų kompiuterinių programų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, sunaikinti ar apriboti bet kokios kompiuterinės programinės ar aparatinės įrangos arba telekomunikacijų įrangos funkcijų veikimą;
   
 • bandyti kištis arba trikdyti mūsų serverius ar tinklus ar jums teikiamas Paslaugas;
   
 • apgalvotai ar neapgalvotai pažeisti bet kokius taikomus vietos, valstybės, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus arba bet kokius įstatymų galią turinčias norminius teisės aktus;
   
 • "persekioti" ar kitaip priekabiauti prie kitų asmenų; prašyti, rinkti ar skelbti kitų naudotojų asmens duomenis arba bandyti prašyti, rinkti ar skelbti kitų naudotojų asmens duomenis, įskaitant naudotojo vardus ar slaptažodžius; arba pasiekti ar bandyti gauti prieigą prie kito naudotojo paskyros be jo (jos) sutikimo; ir (arba)
   
 • skelbti, skleisti, perduoti ar kitaip platinti savo asmens duomenis arba plano duomenis bet kurioje svetainėje arba per kitą skaitmeninį, elektroninį ar tiražuojamą forumą.

 

Per Svetainę ir Paslaugas prieinama informacija

Šioje Svetainėje ir (arba) Paslaugose gali būti informacijos apie produktus, programas, renginius arba mokomąsias priemones, kuri gali būti prieinama ne visose šalyse ir kuri gali keistis. Net jei ji yra prieinama, vyriausybės patvirtinimas arba leidimas prekiauti, gautas tam tikro produkto atžvilgiu vienoje šalyje, gali būti skirtas kitokiam naudojimui arba simptomui arba jam gali būti taikomi kitokie apribojimai nei kitoje šalyje. Kiekvienoje šalyje galioja konkretūs įstatymai, norminiai teisės aktai ir praktika, kuri gali reglamentuoti informacijos apie medicinos/diagnostikos produktus perdavimą internete. Jokia Svetainėje esanti ar per Paslaugas prieinama informacija neturi būti suprantama kaip prekyba kokiu nors produktu per tarpininkus ar jo reklama, arba skatinimas naudoti produktą, kuris nėra leidžiamas pagal šalies, kurioje gyvenate, įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.

ŠIOJE SVETAINĖJE IR (ARBA) PER PASLAUGAS PRIEINAMA INFORMACIJA YRA TEIKIAMA TIK INFORMACINIAIS TIKSLAIS.

 

Asmens duomenų apsauga

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame asmens duomenis ir su jais susijusius dalykus, prašome perskaityti mūsų Privatumo Politiką, kurią galite rasti čia, ir mūsų Slapukų Politiką, kurią rasite čia.


Garantijų atsisakymas

JŪS NAUDOJATE ŠIĄ SVETAINĘ SAVO RIZIKA. WERFEN AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMU, IŠSAMUMU, SAVALAIKIŠKUMU AR EFEKTYVUMU, IR NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIAS MINĖTO TURINIO KLAIDAS AR NETIKSLUMUS. JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ PRIEIGA PRIE SVETAINĖS IR JOS TURINIO BEI PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠIĄ SVETAINĘ, IR YRA TOKIE, „KOKIE YRA“, „KOKIE PRIEINAMI“, IR WERFEN KONKREČIAI ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ, BET KOKIUS PAREIŠKIMUS AR GARANTIJAS, SUSIJUSIUS SU PRODUKTO KOMERCINĖMIS SAVYBĖMIS, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI IR TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMU. WERFEN NEGARANTUOJA IR NEPATEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMŲ PRODUKTŲ, PASIŪLYMŲ, TURINIO IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO ARBA NAUDOJIMO REZULTATŲ. JEI KURI NORS ATITINKAMA VALDŽIOS INSTITUCIJA LAIKO, KAD KURI NORS ŠIO SKYRIAUS DALIS YRA NEĮGYVENDINAMA, WERFEN‘O ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA KIEK ĮMANOMA DIDESNE APIMTIMI, KURIĄ LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI.


Atsakomybės apribojimas

JŪS PATVIRTINATE IR SUTINKATE, KAD WERFEN NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, ŠALUTINIUS, ATGRASOMUOSIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS AR BET KOKIĄ KITĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS DĖL PRARASTO PELNO, PRESTIŽO, NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS (NET JEI WERFEN‘UI BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ), ATSIRANDANČIUS DĖL (A) SVETAINĖS NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS; (B) BET KOKIO TURINIO AR KITOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO SVETAINĖJE AR BET KOKIOSE SU SVETAINE SUSIJUSIOSE INTERNETO SVETAINĖSE; (C) PAKAITINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO IŠLAIDŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ĮSIGYTŲ AR GAUTŲ PREKIŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS AR SVETAINĖS, ARBA PER SVETAINĘ AR JOJE GAUTŲ PRANEŠIMŲ AR SUDARYTŲ SANDORIŲ; (D) NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ PERDUODAMŲ PRANEŠIMŲ AR DUOMENŲ ARBA JŲ PAKEITIMŲ; E) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAREIŠKIMŲ AR ELGESIO SVETAINĖJE; ARBA F) BET KOKIŲ KITŲ SU SVETAINE SUSIJUSIŲ KLAUSIMŲ. JOKIU BŪDU BENDRA WERFEN‘O ATSAKOMYBĖS JUMS UŽ VISUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ IR IEŠKINIO PAGRINDUS (NESVARBU, AR TAI YRA SUTARTIS, CIVILINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS [ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, APLAIDUMĄ], AR KITOKIUS NUOSTOLIUS) SUMA NEGALI VIRŠYTI JŪSŲ SUMOKĖTOS SUMOS. NUSTAČIUS, KAD KURI NORS ŠIO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMO DALIS YRA NEGALIOJANTI, WERFEN‘O ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA KIEK ĮMANOMA DIDESNE APIMTIMI, KURIĄ LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI.


Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mes galime turėti nuorodas į kitų įmonių svetaines ar paslaugas arba reklamuoti jas tik patogumo sumetimais. Jūs sutinkate, kad Werfen nėra atsakinga už tas interneto svetaines ir jų nekontroliuoja. Werfen informuoja jus, kad išeidami iš Svetainės perskaitytumėte kiekvienos jūsų lankomos svetainės teisinius pranešimus ir privatumo politiką. Naudojant trečiosios šalies svetainę bus taikomos tos trečiosios šalies naudojimo sąlygos ir privatumo politika. Mes neišsakome jokios nuomonės apie trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį ir aiškiai atsisakome bet kokios atsakomybės už visą trečiųjų šalių informaciją ir jos naudojimą.


Reklama

Svetainėje gali būti talpinama reklama arba ją gali remti trečiosios šalys. Reklamuotojai ir rėmėjai yra atsakingi tik už tai, kad medžiaga, pateikta įtraukimui į Svetainę, atitiktų galiojančius įstatymus. Werfen neprisiima atsakomybės už klaidas, netikslumus ar pažeidimus, esančius reklamuotojų ar rėmėjų turinyje. Bet kuriuo atveju, norėdami pateikti pretenzijas, susijusias su šioje svetainėje paskelbtu reklaminiu turiniu, galite mums parašyti el. pašto adresu, nurodytu skyriuje Susisiekite su mumis (Contact Us).


Taikomi įstatymai ir teismo vietos pasirinkimas

Jūs sutinkate, kad šias Sąlygas, taip pat ir visas pretenzijas, kylančias iš šių Sąlygų, reguliuos ir jos bus aiškinamos pagal Lietuva įstatymus, neatsižvelgiant į teisės normų koliziją ar pasirinkimą. Vienintelė ir išskirtinė ginčų dėl šių Sąlygų arba kaip nors susijusių su Svetaine bylinėjimosi jurisdikcija ir vieta, bus atitinkamas federalinis ar valstybinis teismas, esantis Kaunas mieste.


Įvairios sąlygos

Werfen gali perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas. Šios Sąlygos bus naudingos Werfen‘o teisių bei turto perėmėjams ir licencijos turėtojams. Bet kurios šalies nesugebėjimas reikalauti ar priversti griežtai vykdyti kitos šalies veiksmus, susijusius su bet kuria šių Sąlygų nuostata, arba naudotis bet kuria teise pagal šias Sąlygas nebus suprantamas kaip tos šalies teisės reikalauti pripažinti ar remtis bet kokia nuostata ar teise atsisakymas ar perleidimas tam tikra apimtimi.