Etikos kanalas


Etikos kanalas yra platforma, kuri palengvina mūsų už atitiktį atsakingo pareigūno ir bet kurio asmens, norinčio pareikšti susirūpinimą dėl faktinių ar įtariamų teisinių pažeidimų, netinkamo elgesio ar Werfen etikos kodekso pažeidimų, bendravimo. Visa informacija, pateikta per etikos kanalą, yra griežtai saugoma.

Politika dėl atsakomųjų veiksmų


Manome, kad kiekvienas, išreiškęs susirūpinimą, atstovauja Werfen interesus ir nusipelno būti išklausytas. Dėl šios priežasties, netoleruojame neigiamų atsakomųjų veiksmų tiems, kurie sąžiningai išreiškė susirūpinimą. Taip pat netoleruojame piktnaudžiavimo etikos kanalu.